Bokslut och delårsrapporter

2024

MeddelandeWebcastPresentation
Halvårsrapport 2024WebcastPresentation
Delårsrapport Q1/2024WebcastPresentation
Bokslutskommuniké 2023
Ekonomisk översikt 2023
Webcast
Presentation

2023

MeddelandeWebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q3/2023WebcastPresentation
Halvårsrapport 2023WebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q1/2023WebcastPresentation
Bokslutskommuniké 2022
Ekonomisk översikt 2022
WebcastPresentation

2022

MeddelandeWebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q3/2022WebcastPresentation
Halvårsrapport 2022WebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q1/2022WebcastPresentation
Bokslutskommuniké 2021
Ekonomisk översikt 2021
WebcastPresentation

2021

MeddelandeWebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q3/2021WebcastPresentation
Halvårsrapport 2021WebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q1/2021WebcastPresentation
Bokslutskommuniké 2020
Ekonomisk översikt 2020
WebcastPresentation

2020

MeddelandeWebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q3/2020WebcastPresentation
Halvårsrapport 2020WebcastPresentation
Ledningens delårsredogörelse Q1/2020WebcastPresentation
Bokslutskommuniké 2019
Bokslut 2019
WebcastPresentation

2019

MeddelandeWebcastPresentation
Delårsrapport Q3/2019WebcastPresentation
Halvårsrapport 2019WebcastPresentation
Delårsrapport Q1/2019WebcastPresentation
Bokslutskommuniké 2018
Bokslut 2018
WebcastPresentation


2018

MeddelandeWebcastPresentation
Delårsrapport Q3/2018WebcastPresentation
Halvårsrapport 2018WebcastPresentation
Delårsrapport Q1/2018WebcastPresentation
Bokslutskommuniké 2017
Bokslut 2017
WebcastPresentation


2017

MeddelandeAudiocastPresentation
Delårsrapport Q3/2017AudiocastPresentation
Halvårsrapport 2017AudiocastPresentation
Delårsrapport Q1/2017AudiocastPresentation
Bokslutskommuniké 2016
Bokslut 2016
AudiocastPresentation


2016

MeddelandeAudiocastPresentation
Delårsrapport Q3/2016AudiocastPresentation
Halvårsrapport 2016AudiocastPresentation
Delårsrapport Q1/2016AudiocastPresentation
Bokslutskommuniké 2015
Bokslut 2015
AudiocastPresentation


2015

Meddelande                            AudiocastPresentation
Delårsrapport Q3/2015AudiocastPresentation
Delårsrapport Q2/2015AudiocastPresentation
Delårsrapport Q1/2015AudiocastPresentation
Bokslutskommuniké 2014
Bokslut 2014
AudiocastPresentation
Enskilda Nordic SeminarPresentation
20142013
Bokslut 2014
Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport Q3/2014
Delårsrapport Q2/2014
Delårsrapport Q1/2014
Bokslut 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport Q3/2013
Delårsrapport Q2/2013
Delårsrapport Q1/2013
20122011
Bokslut 2012
Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport Q3/2012
Delårsrapport Q2/2012
Delårsrapport Q1/2012
Bokslut 2011
Bokslutskommuniké 2011
Delårsrapport Q3/2011
Delårsrapport Q2/2011
Delårsrapport Q1/2011
20102009
Bokslut 2010
Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport Q3/2010
Delårsrapport Q2/2010
Delårsrapport Q1/2010
Bokslut 2009
Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport Q3/2009
Delårsrapport Q2/2009
Delårsrapport Q1/2009
20082007
Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport Q3/2008
Delårsrapport Q2/2008
Delårsrapport Q1/2008
Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport Q3/2007
Delårsrapport Q2/2007
Delårsrapport Q1/2007