Rapporter och publikationer

årsrapportering

Lindexkoncernen publicerar årligen en rapporthelhet som består av en verksamhetsöversikt, ekonomisk översikt, förvaltningsrapport, ersättningsrapport och hållbarhetsrapport.

Årsrapportering 2023
Årsrapportering 2022
Årsrapportering 2021
Årsrapportering 2020
Årsrapportering 2019
Årsrapportering 2018
Årsrapportering 2017
Årsrapportering 2016
Årsrapportering 2015

kapitalmarknads­dag

Stockmannkoncernen ordnade en kapitalmarknadsdag torsdagen den 16 november 2023.