Ekonomiska översikter

Ekonomisk översikt 2023

Ekonomisk översikt 2022

Ekonomisk översikt 2021

Ekonomisk översikt 2020

Ekonomisk översikt 2019

Ekonomisk översikt 2018

Ekonomisk översikt 2017

Se alla rapporter från Lindexkoncernen

På sammanställningssidan hittar du koncernens årsredovisningar, bokslut, delårsrapporter, bolagsstyrningsrapporter, ersättningsrapporter och CSR-rapporter.