Villkor för användning av Stockmann Oyj Abp:s internetsidor

Genom att använda internetsidorna www.lindex-group.com eller andra av Stockmannkoncernen upprätthållna internetsidor godkänner användaren dessa villkor och binder sig vid att följa dem.

Upphovsrätt

Stockmann Oyj Abp:s internetsidor är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Kommersiellt utnyttjande av sidornas innehåll eller layout i någon form utan Stockmanns skriftliga medgivande är förbjudet. Bruk av börs- och pressmeddelanden, bilder och logor samt annat för offentligheten avsett material är dock för masskommunikationsändamål tillåtet.

Varumärkesrätt

”Stockmann”, Stockmanns logo och Stockmannkoncernbolagens produkter och varumärken är registrerade varumärken.

Ansvarsfrihet

Internetsidorna presenteras sådana som de är. Materialet som publiceras på sidorna kan ha innehållsmässiga eller tekniska fel och Stockmann svarar inte för att man alltid kan använda sidorna utan avbrott eller felfritt. Stockmann kan ändra användningsvillkoren och sidornas innehåll eller hindra användningen av dem som helhet eller delvis efter sin egen bedömning utan att anmäla om detta i förväg.

Stockmann svarar inte för förluster orsakade av de på sidorna erbjudna tjänsterna eller avbrott i dem eller för förluster som påstås bero på användning av information som presenteras på sidorna. Stockmann ger ingen garanti för sidornas tillgänglighet, felfrihet, pålitlighet eller innehåll.

Stockmann svarar inte för länkar till tredje parters sidor och deras innehåll och inte heller för andra företags webbsidor, som eventuellt innhåller länkar till dessa sidor. För tredje parters sidor gäller deras eventuella användningsvillkor, och Stockmann svarar inte för dessa.

Tilläggsinformation om dessa användningsvillkor kan bes via e-post från adressen info@stockmann.com.

Stockmann Oyj Abp