Kuvituskuva jossa kello ja muotoja

lindex group abp

Lindex Group Abp är en internationell flerkanalig detaljhandelskoncern som består av två divisioner: modekedjan Lindex och Stockmannvaruhusen samt nätbutikerna. Koncernen hade 42 328 aktieägare och 5 801 anställda i slutet av december 2023.

Strategisk utvärdering gällande en omfokusering av koncernens affärsverksamhet på Lindex

Koncernens styrelse fattade den 25 september 2023 beslutet om att inleda en strategisk utvärdering i syfte att förtydliga aktieägarvärdet genom att omfokusera koncernens affärsverksamhet på Lindex. Som en del av den strategiska utvärderingen utreder koncernen strategiska alternativ för Stockmanns varuhusverksamhet. 

bolagsstämma 2024

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2024 hölls torsdagen den 21 mars 2024 kl. 13.00 i Lilla Finlandia i Helsingfors vid adressen Karamzinstranden 4.

bekanta dig med aktierna och ägarbasen

På sidorna Aktier och ägande har vi sammanställt ett brett utbud av information om Lindexkoncernens aktier och ägarbas.

nyaste börsmeddelanden

KONCERNledning

Styrelsen

Lindexkoncernens styrelse består av minst fem och högst nio medlemmar, som väljs för ett år i taget. Styrelsens ordförande är Sari Pohjonen.

Ledningsgruppen

Lindexkoncernens ledningsgrupp består av fyra medlemmar. Susanne Ehnbåge är bolagets verkställande direktör från och med den 12 maj 2023.

Kuvituskuva jossa kasvin lehti ja huonekaluja

Administrationen

I sitt beslutsfattande och i sin förvaltning iakttar Lindexkoncernen den finska aktiebolagslagen, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bestämmelserna i sin bolagsordning, Nasdaq Helsinkis insiderinstruktioner och annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga bestämmelser. 

Rapporter och publikationer

För mer information om Lindexkoncernens verksamhet, se de rapporter och publikationer som vi har sammanställt på en egen undersida. Öppna sammanfattningssidan nedan.

Finansiell kalender

I finansiella kalendern hittar du aktuella och kommande evenemang samt andra viktiga datum för investerare. Öppna finansiella kalendern nedan.