Administration

I sitt beslutsfattande och i sin förvaltning iakttar Lindex Group Abp den finska aktiebolagslagen, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bestämmelserna i sin bolagsordning, Nasdaq Helsinkis insiderinstruktioner och annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga bestämmelser. Koden för bolagsstyrning återfinns på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats cgfinland.fi. Lindexkoncernen följer i sin helhet koden för bolagsstyrning från år 2020.

förvaltningsrapporten

Läs mer om vår administration i koncernens förvaltningsrapport. Klicka på länken för att komma till förvaltningsrapporten 2023.