Revisorer

De av bolagsstämman valda revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget har minst en och högst tre revisorer som i sin tur har minst en och högst tre revisorssuppleanter. För närvarande verkar revisionsbolaget Ernst & Young Oy som Lindex Group Abp:s revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag förutom i Storbritannien, Kina och Indien. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid bolagsstämman 2024 valdes revisionsbolaget Ernst & Young Oy till revisor. CGR Terhi Mäkinen är Stockmanns ordinarie revisor.

Revisorenas arvoden

Revisorenas arvoden, M €20232022202120202019
Revisionsarvode0,60,50,70,40,3
Övriga0,10,20,20,30,7
Totalt0,70,70,90,71,1