Historia

1850–1890-talet – Stockmann grundas

Stockmann grundades av Heinrich Georg Franz Stockmann (1825–1906), som kom från Lybeck till Finland och tog över Notsjö glasbruks butik i Helsingfors den 1 februari 1862.

År 1880 öppnade Stockmann ett i Finland aldrig tidigare skådat ”kontinentalt” varuhus i nuvarande Kiseleffska huset vid Senatstorget.

År 1897 öppnade Stockmann sin första filial i stadsdelen Berghäll i Helsingfors. Dess verksamhet fortsatte till 1960.

1900–1920-talet – Stockmanns varuhus vid Alexandersgatan öppnar

År 1902 blev enmansföretaget G.F. Stockmann Aktiebolag, då företaget fick fler ägare än Stockmann och hans söner Karl och Frans.

Stockmanns långa historia inom finländsk design började 1919 då företaget köpte Kervo Snickerifabrik, vars verksamhet pågick till 1985.

Stockmanns ikoniska varuhus har stått i hörnet av Norra esplanaden, Alexandersgatan och Centralgatan sedan 1922. Till att börja med byggdes ett hus i två våningar som ritats av arkitekt Sigurd Frosterus. Huset byggdes ut till ett varuhus i fyra våningar som invigdes av president Lauri Kristian Relander 1926.

1930–1950-talet – Lindex grundas och Stockmann köper Akademiska Bokhandeln

År 1930 tog Stockmann ett stort steg genom förvärvet av Akademiska Bokhandeln. Samma år stod Stockmanns nya varuhus i Helsingfors klart. Där förundrades människorna över bland annat rulltrappor, svängdörrar, en ståtlig ljusgård och en sodafontän.

Sedan 1942 har aktier i Stockmann kunnat handlas på börsen.

Vinter- och fortsättningskriget var en prövning för Finland. Under de häftiga bombningarna i februari 1944 träffade två bomber Stockmanns varuhus. Det var svårt att få tag på välskolad personal efter kriget. Av denna orsak beslöt Stockmann att grunda en egen försäljarskola och en barnkrubba för personalens barn 1946. Det fanns nämligen ännu inte kommunal dagvård i Finland. Barnkrubbans verksamhet fortsatte ända till 1977.

Den första televisionssändningen i Finland sågs som kabelsändning i Stockmanns varuhus 1950.

Lindex historia började 1954 då svenskarna Ingemar Boman och Bengt Rosell grundade Fynd som sålde underkläder i Alingsås i Sverige. Kort därefter köpte företaget i Göteborg ett företag med namnet Lindex som de senare butikerna döptes efter.

År 1957 invigdes Stockmanns första lokala varuhus i Tammerfors.

1960–1980-talet – Lindex och Stockmanns verksamhet expanderar

På 1960-talet expanderade Lindex sortiment från underkläder till damkläder, och den första Lindexbutiken öppnades i Norge. På 1970-talet expanderade Lindex verksamhet ytterligare i Sverige och Norge. Sortimentet av dammode blev mångsidigare och kompletterades med barnkläder. Lindex expansion nådde toppen på 1980-talet, och nästan all textilproduktion flyttades utomlands. Lindex avancerade till nya marknader, såsom Danmark, Storbritannien och Finland, men i slutet av 1980-talet började företaget främst fokusera på Sverige, Norge och Finland.

Stockmann fortsatte att expandera och förvärvade detaljhandelskedjan Sesto 1962, modebutiken Seppälä 1988 och fortfarande verksamma Hobby Hall 1985.

Stockmann öppnade fler lokala varuhus, bland annat varuhuset i Jakobstad (1967–1982) och varuhuset i Kouvola (1976–1982). Varuhuset i Hagalund som öppnades 1981 och varuhuset i Åbo som öppnades 1982 är fortfarande verksamma.

De mest kända evenemangen och kampanjerna på Stockmanns varuhus är Galna Dagar, som ordnades för första gången i april 1986.

År 1986 startade Stockmann som föregångare en modern stamkundsmarknadsföring. En annan nyhet var att företaget som första i Finland lanserade ett kontantkort.

1990-talet – Stockmann och Lindex internationaliseras

Stockmanns verksamhet utomlands började kring 1990-talet då en butik öppnades i Ryssland. Det första Stockmannvaruhuset i Ryssland öppnades i Moskva 1998.

År 1992 expanderade Stockmann även sin inhemska verksamhet genom att öppna ett varuhus i Östra centrum i Helsingfors.

År 1993 expanderade Stockmann till Estland och öppnade en butik som sålde textilier och hushållsmaskiner i Tallinn. År 1996 öppnades ett varuhus.

Lindex öppnade sitt första produktionssamordnande kontor i Hongkong 1993, och det systematiska arbetet för att säkerställa en hållbar leveranskedja påbörjades. I slutet av 1990-talet köpte Lindex varumärket Fix som specialiserat sig på barnkläder.

Bolagsstämman godkände koncernens nuvarande namn Stockmann Oyj Abp 1998.

2000-talet – Stockmann köper Lindex

Lindex expanderade sin verksamhet avsevärt i Östeuropa på 2000-talet och öppnade butiker i Baltikum och Tjeckien.

År 2000 lanserades den Stockmannägda nätbutiken Hobby Hall Online, och den blev snabbt den ledande nätbutiken för konsumenter i Finland.

År 2001 öppnade Stockmann ett nytt fullskaligt varuhus i centrum av Uleåborg.

År 2003 öppnade Stockmann ett varuhus i centrum av Riga i Lettland och byggde ut varuhuset i Tallinn till det största varuhuset i Baltikum. Dessutom öppnade Stockmann flera varuhus i Ryssland, och som mest fanns där sju varuhus.

År 2005 öppnade Stockmann sitt nyaste varuhus i köpcentret Jumbo i Vanda.

Ett viktigt årtal med tanke på koncernens historia är 2007 då Stockmann förvärvade svenska Lindex, en ledande modekedja i Nordeuropa.

År 2008 öppnade Lindex en butik i S:t Petersburg och år 2009 en annan i Moskva samt dessutom en i Slovakien.

2010-talet – År av förändringar

I januari 2011 öppnade Lindex nätbutiken Lindex.com, som i dag är verksam i 34 länder, och företaget fortsatte att befästa sin position i Centraleuropa på 2010-talet.

Under 2010-talet präglades Stockmannkoncernen av omstruktureringar och divesteringar av vissa koncernbolag. År 2015 sålde Stockmann bolaget Seppälä till Seppäläs verkställande direktör Eveliina Melentjeff och Timo Melentjeff. Akademiska Bokhandeln såldes till mediebolaget Bonnier Books AB. I dag har Akademiska Bokhandeln fyra butiker i anslutning till varuhus i Finland – inklusive butiken i Bokhuset som öppnades 1969. Huset har ritats av Alvar Aalto.

År 2016 avyttrade Stockmann Hobby Hall, som under Stockmann hade utvecklats från ett postorderföretag till Finlands ledande näthandelsplats för konsumenter. Finländska SGN Group tog över Hobby Halls affärsverksamhet.

Stockmanns alla varuhus i Ryssland såldes 2016 till Reviva Holdings Limited och köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg till PPF Real Estate 2019. Därmed upphörde Stockmanns affärsverksamhet i Ryssland. Reviva har dock licens för varumärket Stockmann i Ryssland 2019–2028.

År 2017 sålde Stockmann matavdelningen Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppens andelsaffärer.

2020-talet – Stockmannkoncernen i dag

För Stockmanndivisionen har de senaste tio åren handlat om att fokusera på kärnverksamheten. År 2020 orsakade coronaviruspandemin flaskhalsar i de globala produktions- och logistikkedjorna samt stoppade människornas fria rörlighet, vilket även påverkade resultatet för Stockmanns varuhusverksamhet. Samma år ansökte Stockmanndivisionen om företagssanering.

År 2021 såldes Stockmanns varuhusfastigheter i Tallinn och Riga till estniska Viru Keemia Grupp, och i mars 2022 såldes varuhusfastigheten i Helsingfors centrum till finländska Keva. Stockmanns varuhusverksamhet fortsätter dock på dessa fastigheter i rollen som hyresgäst.

I dag har Stockmanndivisionen utöver nätbutiken sex varuhus i Finland – i Helsingfors centrum och Östra centrum samt i Tammerfors, Hagalund i Esbo, Åbo centrum och Jumbo i Vanda. Varuhusen i Baltikum är belägna i Tallinn i Estland och Riga i Lettland.

Stockmann har ett mångsidigt, högklassigt och omsorgsfullt planerat sortiment inom mode, skönhet och hushållsprodukter för en ljuvlig vardag och fina fester. Stockmann inspirerar sina kunder till att göra hållbara och ansvarsfulla val.

På 2000-talet har Lindex utvecklats till ett av de ledande modeföretagen i Europa. Lindex har över 430 butiker i 18 länder. Dessutom är nätbutiken lindex.com tillgänglig i 34 länder, och Lindex produkter säljs globalt på webben via tredje parters plattformar.

Lindex affärsidé är att erbjuda inspirerande och prisvärt mode för modemedvetna kvinnor som värdesätter hållbarhet. Lindex hållbarhetslöfte för kommande generationer går ut på att stärka kvinnor, respektera naturen och säkerställa mänskliga rättigheter.

Läs mer om lindex- och stockmanndivisionen

Lindex

Lindex hör till de ledande modeföretagen i Europa Företaget grundades 1954 i Alingås i Sverige. Lindex har ca 430 butiker i 18 länder, nätbutiken lindex.com som är tillgänglig i 34 länder och global nätförsäljning via tredje parters plattformar.

Stockmann

Stockmann är ett detaljhandelsföretag med flera kanaler. Företaget fokuserar på dagliga och lyxiga mode-, skönhets- och hushållsprodukter. Stockmann har sammanlagt 8 varuhus i Finland och Baltikum samt nätbutiken.