Hållbarhet inom Stockmann

Mot en resurssmart detaljhandel 

Vår hållbarhetsstrategi hjälper oss att minska våra klimatkonsekvenser och främja cirkulär ekonomi.  

I vår arbetsgemenskap främjar vi mångfald, och i vår leveranskedja stärker vi etiska arbetsrutiner. 

Egna varumärkens hållbarhet 

Fokus på kvalitet

Hållbarhet styr valet av material

Vi designar kund­orienterat

koncernens klimatplan

Lindexkoncernen har förbundit sig i initiativet Science Based Targets (SBTi) och utarbetat en vetenskapligt baserad klimatplan. Vårt mål är att minska utsläppen från koncernens egna verksamhet och värdekedja med 42 % fram till år 2030 jämfört med år 2022. Vi bedömer att SBTi kommer att fastslå våra klimatmål under år 2024. 

koncernens hållbarhets­rapporten

I hållbarhetsrapporten finns information om hela koncernens hållbarhetsarbete. Läs rapporten för år 2023