Hållbarhet inom Stockmann

Stockmanndivisionen arbetar målmedvetet för att uppnå hållbarhetsmålen och utveckla verksamheten.

Som en mode- och varuhusaktör innehar Stockmann en central roll i främjandet av modeller som stöder en hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Framöver kommer vi att satsa allt mer på sortiment och tjänster som stöder cirkulär ekonomi. Målet är att öka andelen hållbart producerade produkter i sortimentet och utveckla de egna varumärkenas kollektioner så att de motsvarar kundernas förväntningar och föränderliga krav.

Hållbarhetsledning

Stockmanns ledningsgrupp ansvarar för hållbarhetsstrategins mål, prioriteringar och åtgärder samt följer upp hur hållbarhetsarbetet framskrider halvårsvis. Stockmanns hållbarhetsfunktion ansvarar för det praktiska arbetet och rapporteringen. Bolaget har en anmälningskanal (whistleblowing channel) som upprätthålls av en utomstående leverantör och som medarbetare, samarbetspartner och andra intressenter kan använda för att anonymt rapportera om brott eller misstankar om brott mot koncernens uppförandekod eller andra instruktioner. Personalen kan anmäla sina misstankar även till sin närmaste chef, enhetens säkerhetschef, koncernens direktörer, avdelningen för juridiska ärenden eller den interna revisionen.

Alla anmälningar tas på allvar och behandlas konfidentiellt. Avvikelser rapporteras till den interna revisionen och till direktören för juridiska ärenden, och de rapporterar till styrelsens revisionskommitté. Eftersom eventuella avvikelser och oetiskt agerande kan skada affärsverksamheten och intressentrelationerna, tas avvikelser alltid på allvar.