Vastuullisuus Stockmannilla

Stockmannilla tehdään määrätietoisesti työtä vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi.

Muoti- ja tavarataloliiketoiminnan toimijana Stockmann on keskeisessä asemassa kestävän kulutuksen sekä kiertotaloutta tukevien toimintamallien edistämisessä.  

Panostamme tulevaisuudessa yhä vahvemmin tuotevalikoimiin ja palveluihin, jotka tukevat kiertotaloutta. Tavoitteena on kasvattaa vastuullisesti tuotettujen tuotteiden valikoimaa sekä kehittää omien tuotemerkkien mallistoja vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja muuttuvia vaatimuksia. 

Vastuullisuuden johtaminen 

Vastuullisuusstrategian tavoitteista, painopistealueista sekä johtamisesta vastaa Stockmannin johtoryhmä, joka seuraa vastuullisuustyön etenemistä puolivuosittain. Käytännön työstä ja raportoinnista vastaa Stockmannin vastuullisuustoiminto. 

Henkilöstö, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät voivat käyttää ulkopuolisen tahon ylläpitämää ilmoituskanavaa (whistleblowing channel) raportoidakseen anonyymisti mahdollisista toimintaperiaatteiden rikkomuksista tai konsernin muiden ohjeiden vastaisista toimista tai niihin liittyvistä epäilyksistä. Henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa epäilyksistään myös lähijohtajalleen, yksikkönsä turvallisuuspäällikölle, konsernin johtajille, lakiosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. 

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti, ja ne käsitellään luottamuksellisina. Poikkeamat raportoidaan sisäiselle tarkastukselle sekä lakiasiainjohtajalle, jotka raportoivat havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Mahdollisilla poikkeamilla ja epäeettisillä toimintatavoilla voi olla haittaa liiketoiminnalle ja sidosryhmäsuhteille, ja poikkeamiin suhtaudutaan aina vakavasti.