Vastuullisuus Stockmannilla

Kohti resurssiviisasta vähittäiskauppaa

Vähittäiskaupan toimijana Stockmann on keskeisessä asemassa kestävän kulutuksen sekä kiertotaloutta tukevien toimintamallien edistämisessä.

Vastuullisuusstrategiamme ohjaa meitä vähentämään ilmastovaikutuksiamme ja edistämään kiertotaloutta.

Työyhteisössämme edistämme monimuotoisuutta, ja toimitusketjussamme vahvistamme eettisiä työkäytäntöjä.

Laatu vastuulli­suuden keskiössä

pitkäikäisyys ohjaa materiaali­valintoja

asiakas­keskeistä suunnittelua

ilmastotavoitteet

Lindex-konserni on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja laatinut tieteeseen perustuvan ilmastosuunnitelman. Tavoitteemme on vähentää konsernin omien toimintojen ja arvoketjun ilmastopäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2022. Arvioimme, että SBTi vahvistaa ilmastotavoitteemme vuoden 2024 aikana.

konsernin vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraporttiin on koottu tietoa koko konsernin vastuullisuusteoista. Avaa vuoden 2023 alla olevasta linkistä.