KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys on osa jokapäiväistä työtä Lindexillä, ja pidämme lujasti kiinni lupauksestamme toimia tulevien sukupolvien hyväksi. Vastuullisuustyömme ulottuu monelle tasolle – korkeasta päämäärästämme sidosryhmien odotuksien täyttämiseen ja lainsäädännön muutosten seuraamiseen. Kestävyyslupauksemme jakautuu kolmeen osa-alueeseen: naisten voimaannuttamiseen, maapallon kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.

NAISTEN VOIMAANNUTTAMINEN

Lindexin päämäärä on voimaannuttaa ja inspiroida naisia kaikkialla maailmassa. Naisia on arvoketjumme jokaisessa osassa, pelloilta sovituskoppiin. Arvoketjussamme on tietysti myös paljon miehiä. He ovat yhtä tärkeä osa Lindexiä ja kaikkea sitä työtä, jota teemme korkean päämäärämme tavoittamiseksi. Sen lisäksi, että naiset ovat meille kaikki kaikessa, he ovat myös avain tulevaisuuteen. Naiset ja tytöt kantavat suuren osan yhteiskuntamme tämänhetkisten haasteiden taakasta, eikä kestävää tulevaisuutta voida saavuttaa, jos puolta maailman väestöstä ei aidosti osallisteta. Jatkamme siis matkaamme ja vaikutamme liiketoimintamme ja sen antaman vaikutusvallan avulla. Olemme tehneet paljon hyvää työtä, ja teemme vastakin, mutta tehostamme myös toimintaamme aloilla, joilla edistyminen on ollut hidasta.

MAAPALLON KUNNIOITTAMINEN

Lindex ei jää aikamme vakavimman ympäristökriisin sivustakatsojaksi. Näemme vahvan yhteyden korkean päämäärämme ja kestävän kehityksen kaikkiin näkökohtiin sitoutumisemme välillä, sillä perustarpeet ovat aina etusijalla: kukaan ei voi täysin toteuttaa itseään ilman puhdasta vettä, ravintoa, suojaa ja turvaa. Nämä tarpeet perustuvat toimiviin luonnon ekosysteemeihin. Jos maapallon ilmasto lämpenee enemmän kuin 1,5 astetta, siitä tulee maailma, jossa ei ole riittävästi puhdasta vettä ja ruokaa, ja jossa yhteiskunnat kärsivät levottomuuksista ja konflikteista. Kaikista eniten kärsivät naiset. Korkean päämäärämme tavoittaminen vaatii, että teemme enemmän kiertotalouden edistämiseksi muotialalla ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

IHMISOIKEUKSIEN TURVAAMINEN

Olemme riippuvaisia ihmisten päätöksistä, käsistä ja taidoista Lindexin liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Ihmisillä on oikeuksia ja ihmisarvo riippumatta siitä, keitä he ovat. Meidän vastuullamme on varmistaa, että perusihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussamme, että työpaikat ovat turvallisia ja terveellisiä ja että niissä vallitsee asianmukaiset työolot. Vaikka toimitusketjun läpinäkyvyys on suuri haaste muotiteollisuudessa, se on edistymiseen edellytys kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla.

YRITYS MATKALLA KOHTI PÄÄMÄÄRÄÄ

Lindex on muotialan yritys, joka on ollut matkalla yli 65 vuotta. Viime vuosina matkamme edistymisestä on tullut yhä tärkeämpää. Ilmastonmuutos, yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja väestönkasvu määrittävät polun, jota kuljemme ja sen, mitä matkan edistyminen vaatii. Kannamme vastuuta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä asiakkaidemme, yhteiskunnan ja liiketoimintamme hyväksi nyt ja tulevaisuudessa. Emme ole mitenkään täydellisiä, mutta meillä ei myöskään ole aikomustakaan lopettaa.