Vastuullisuusstrategia tähtää resurssiviisauteen 

Stockmannin vastuullisuusstrategia tähtää resurssiviisaaseen liiketoimintaan, jolla tarkoitamme kaikkien käytettävissä olevien resurssien viisasta käyttöä; taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja osaaminen sekä ympäristö ja luonnonvarat.  

Stockmannin vastuullisuusstrategia pohjautuu vastuullisuuslupaukseen: Työskentelemme kohti vastuullisempaa, resurssiviisasta tulevaisuutta tarjoamalla korkeaa laatua, vastuullisia valintoja sekä innostamalla ja kannustamalla asiakkaitamme vastuullisiin valintoihin. 

Keskitymme vastuullisuuden kehittämiseen etenkin omien merkkien hankintaketjuissa, joihin yhtiöllä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa.  

Yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa käymme aktiivista vuoropuhelua.  

Kolme prioriteettia 

Strategian tavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty kolmen prioriteettialueen alle, jotka määrittävät vastuullisuustyön tulevaisuuden suunnan. Jokaiselle tavoitteelle on asetettu mittarit, jotka mahdollistavat vastuullisuustyön jatkuvan seurannan ja kehityksen arvioinnin. Näitä mittareita ja tavoitteita arvioidaan ja tarkennetaan tarpeen mukaan.  

Sidosryhmäkyselyn ja olennaisuusanalyysin pohjalta on muodostettu seuraavat strategiset prioriteetit: ympäristövastuullisuus, eettinen vastuu ja yhteistyö sekä kannattava ja vastuullinen liiketoiminta.

Kuvituskuva jossa kasvin lehti ja huonekaluja

Ympäristövastuullisuus

Lisäämme aktiivisesti uusia toimia ympäristön kannalta kestävän arvoketjun vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien toimien tukemiseksi kaikessa toiminnassa ja otamme kiertotalouden kasvavaksi osaksi tuotevalikoimaa ja palveluja. 

  • Ympäristön kannalta kestävä arvoketju 
  • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet 
  • Kiertotalous kasvavana osana tuote- ja palvelutarjontaamme

Eettinen vastuu ja yhteistyö 

Kehitämme ja kannustamme työyhteisöä kohti merkityksellistä työkokemusta sekä kehitämme jatkuvasti toimia tasa-arvoisen, monipuolisen ja turvallisen työyhteisön varmistamiseksi kaikessa toiminnassamme ja arvoketjussa.

  • Asiakaskeskeinen merkityksellinen työ 
  • Tasa-arvoinen, monimuotoinen, inklusiivinen ja turvallinen työyhteisö 
  • Toimitusketjun eettisyyden varmistaminen 
Pride-värit ja Stockmannin logo
Kuvituskuva, jossa kellon lähikuva

Kannattava ja vastuullinen liiketoiminta 

Varmistamme kannattavan, vastuullisen ja vakaan tuoton sekä luomme lisäarvoa kaikille sidosryhmille vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin sekä toimimalla hyvän hallintotavan ja vaatimusten mukaisesti sekä viestimällä läpinäkyvästi. 

  • Vastuullinen ja vakaa tuotto omistajille luomalla lisäarvoa kaikille sidosryhmille 
  • Kannattavan liiketoiminnan varmistaminen vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin 
  • Läpinäkyvä viestintä ja hyvä hallintotapa