Hankintaketju

Vastuullinen ja läpinäkyvä hankintaketju on yksi Stockmann-konsernin molempien divisioonien vastuullisuustyön painopistealueista. Liiketoiminnan menestys perustuu sellaisten liiketoimintakumppaneiden valintaan, jotka jakavat yhteiset arvot ja joiden kanssa yhteistyössä ylläpidetään vahvoja suhteita sekä korkeita eettisiä standardeja.  

Tärkeimpiä kriteerejä tavarantoimittajan valinnassa ovat asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, tavarantoimittajan tietotaito ja toimituskyky, laatu ja hinta, vastuullisuus etenkin työolosuhteissa ja ympäristöasioissa sekä mahdollisuus pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 

Konsernimme toiminnassa hankintaketjuun liittyy merkittäviä sosiaalisen vastuun näkökohtia esimerkiksi työskentelyolosuhteissa ja -turvallisuudessa. Hankintaketjua koskeva raportointi perustuu riskiarvioon ja yhtiön vaikutusmahdollisuuksiin. 

Tiivis yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa parantaa laatua, läpinäkyvyyttä sekä lisää vastuullisuuteen liittyvää osaamista koko hankintaketjussa.

Konsernilla on viisi paikallista ostokonttoria, jotka ovat avainasemassa työolosuhteiden kehittämisessä ja riskien tunnistamisessa. Ostokonttorit tarkastavat jokaisen tehtaan toimintatavat ennen tilausten aloittamista. Alkutarkastuksen jälkeen järjestelmällistä vastuullisuustyötä jatketaan. Lähes kaikki Lindexin tuotteet ostetaan ostokonttoreiden kautta, Stockmannin osalta noin puolet. 

Tavarantoimittajat sitoutuvat konsernin toimintaperiaatteisiin 

Vastuulliset toimintaperiaatteet ovat sekä Stockmannin että Lindexin ostokäytäntöjen perusta. Kaikkia tavarantoimittajia edellytetään sitoutumaan tavarantoimittajaohjeistukseen, toimintaperiaatteisiin, SEDEX-standardiin tai amfori BSCI -toimintaperiaatteisiin täydennettynä divisioonien omilla linjauksilla, joita tehdään havaittujen ihmisoikeus- ja muiden riskien perusteella.  

Näitä ovat esimerkiksi hiekkapuhallusmenetelmää koskevat kiellot, vaatimus eläinten perusoikeuksien noudattamiseen ja kemikaalirajoitukset.  

Alihankinnan luvaton ketjuttaminen on riski toimintaperiaatteiden toteutumisen kannalta. Tuottajien edellytetään aina ilmoittavan alihankkijoiden käytöstä etukäteen. Bangladeshissa alihankkijoiden käyttö on riskianalyysin perusteella kielletty kokonaan. Stockmann-konserni noudattaa asiassa nollatoleranssia, jonka mukaisesti kiellon rikkominen johtaisi tilauksien lopettamiseen. 

Suurin osa Stockmann-konsernin omista työntekijöistä työskentelee maissa, joissa riski ihmisoikeusrikkomuksiin on arvioitu matalaksi. Vuonna 2022 Stockmann jatkoi huolellisuusvelvoitteeseen (due diligence) liittyvää hanketta, jossa arvioitiin ihmisoikeuksien toteutumista Lindexin myynti- ja franchising-maissa sekä tärkeimpien sidosryhmien osalta.  

toimintaperiaatteet

Konsernimme pyrkii pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

korruption vastainen toiminta

Korruption vastaisten periaatteidemme tarkoituksena on tarkentaa korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin liittyviä ohjeita, joita käsitellään konsernin toimintaperiaatteissa.