Vastuullisuuden tavoitteet ja johtaminen

Lindex Group Oyj:n divisioonilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, ja vastuullisuus on keskeinen osa koko konsernin toimintaa.  

Vastuullisuus on osa päivittäistä johtamista ja kattaa siten koko liiketoiminnan arvoketjun alkaen turvallisten työolojen varmistamisesta hankintaketjussa jatkuen ympäristövaikutusten minimointiin.   

Konsernitason tavoite ilmastopäästöjen vähentämiseen

Lindex-konsernin tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Tavoite kattaa koko arvoketjun päästöt eli GHG-protokollan mukaiset scope 1, 2 ja 3 -päästöt. Lähtötaso on vuosi 2022, jolloin päästöt olivat noin 296 ktCO2e.

Lindex Group allekirjoitti Science Based Targets initiative (SBTi) -sitoumuksen syksyllä 2021. SBTi määrittelee selkeän polun ilmastopäästöjen vähentämiseen Pariisin sopimuksen mukaisesti. Lindex-konserni lähetti lokakuun 2023 lopussa sitoumuksen mukaisesti laaditun ilmastosuunnitelman ja -tavoitteen SBTi:n asiantuntijoiden arvioitavaksi. SBTi hyväksyi Lindex-konsernin ilmastotavoitteen vuonna 2024.

Parannamme jatkuvasti 

Tiedostamme toimialamme ja toimintamme haasteet. Vaikka olemme jo tehneet paljon toimenpiteitä vastuullisuuden ja kestävyyden parantamiseksi liiketoiminnassamme, emme ole vielä tasolla, jota meiltä odotetaan ja jota itseltämme vaadimme.  

Siksi olemme sitoutuneet tekemään parhaamme edistääksemme kestävää kehitystä tukevia valintoja. Haluamme edelleen vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia ja vahvistaa sosiaalista hyvinvointia koko liiketoiminnassamme. 

Näin johdamme ja seuraamme vastuullisuutta 

Konsernin vastuullisuustyö pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, tekemiimme vastuullisuussitoumuksiin sekä divisiooniemme visioon, strategiaan, arvoihin ja sidosryhmädialogiin pohjautuvaan olennaisuusanalyysiin.  

Konsernilla itsellään ei nykyisellään ole yhteistä vastuullisuusstrategiaa. Divisioonien vastuullisuusstrategiat ja olennaisuusanalyysit päivitetään keskimäärin 2–3 vuoden välein ja käydään läpi konsernin hallituksen kanssa osana strategiaprosessia. Toteutumista seurataan osa-alueen mukaan kuukausittain, puolivuosittain tai vuosittain. Vastuullisuusriskit ovat osa yhtiön riskienhallintaprosessia.  

Divisioonat käyvät jatkuvasti aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa vahvistaakseen suhteita ja ymmärtääkseen paremmin konserniin kohdistuvia odotuksia ja toiveita.

sidosryhmät

Viisi tärkeintä sidosryhmää, joilla on suurin vaikutus liiketoimintaan ja joihin liiketoiminnalla on suurin vaikutus, ovat:

 • asiakkaat
 • henkilöstö
 • osakkeenomistajat ja sijoittajat
 • tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat
 • viranomaiset ja järjestöt

Lue konsernimme toimintaperiaatteista (linkki aukeaa samaan välilehteen.)

TYÖTÄMME OHJAAVAT KANSAINVÄLISET VASTUULLISUUSSITOUMUKSET

 • YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus 
 • ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista 
 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 
 • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet  
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  
 • YK:n Global Compact -periaatteet  
 • amfori BSCI / Sedex -toimintaperiaatteet 
 • International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry  

edistämme osaltamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassamme. Olemme tunnistaneet 17 tavoitteesta yhteensä kuusi tavoitetta, jotka ovat olennaisimpia toiminnallemme ja joiden toteutumiseen voimme eniten vaikuttaa. 

Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto 

Vastuullisuus on osa liiketoimintaamme. Se on keskeinen osa hankintaketjuja, valikoimaa, logistiikkaa sekä tietoa asiakkaidemme ostopäätösten tueksi. Lisäksi pyrimme lisäämään vastuullisempien materiaalien käyttöä omien tuotemerkkiemme valikoimissa.  

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Toimimme vastuullisesti henkilöstöämme sekä hankintaketjuissamme toimivia ihmisiä kohtaan. Tarjoamme henkilöstöllemme oikeudenmukaisen työympäristön, ja haluamme taata sen myös hankintaketjussamme. Pyrimme kannattavaan liiketoimintaan.  

Ilmastoteot 

Vähennämme liiketoiminnasta syntyviä päästöjä, tehostamme energiankulutusta ja huolehdimme jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä omassa toiminnassamme.  

Sukupuolten tasa-arvo

Pyrimme aktiivisesti edistämään tasa-arvoa kaikissa henkilöstöryhmissä. Sukupuolten välinen tasa-arvo on Lindexin vuonna 2019 käyttöön otettujen toimintaperiaatteiden keskiössä. Lindexin tavoitteena on voimaannuttaa naisia kaikkialla luomalla tasa-arvoisia työpaikkoja, parantamalla naisten itsetuntoa, kehottamalla naisia suhtautumaan omaan kehoonsa arvostavasti ja kunnioittavasti sekä kannustamalla kestävään elämäntyyliin.  

Yhteistyö ja kumppanuus

Teemme yhteistyötä ja käymme aktiivista vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Uskomme, että yhdessä voimme ajaa muutosta kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.  

Puhdas vesi ja sanitaatio

Voimme toiminnallamme merkittävästi vaikuttaa puhtaan veden ja sanitaation tavoitteeseen. Yksi Lindexin kestävän kehityksen lupauksen päätavoitteista on olla vedenkäytöltään vastuullinen yritys. Yhtiö tehostaa vedenkäyttöä koko arvoketjussa. 

rapor­tointi

Voit lukea sitoumuksista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä ja auditoinneista tarkemmin konsernin vastuullisuusraportista.

vastuulli­suus Lindexissä

Lindexin kestävyyslupaus on jaettu kolmeen osaan: naisten voimaannuttaminen, maapallon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien turvaaminen.  

vastuulli­suus Stock­mannilla

Tähtäimessä on resurssiviisas vähittäiskauppa ympäristövastuullisuuden, eettisen vastuun ja yhteistyön sekä kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan kautta.  

epäkohdista ilmoittaminen

Ulkoisen toimittajan ylläpitämällä ilmoituskanavalla voi raportoida toimintaperiaatteiden tai muiden ohjeiden vastaisista rikkomuksista tai epäilyksistä anonyymisti.