Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge, Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2023, julkaistu 9.2.2024

Vuonna 2023 Stockmann-konserni keskittyi systemaattisesti rakentamaan vahvaa ja kestävää perustaa molempien divisioonien tulevaisuudelle, tavoitteenaan pitkäaikaisen omistaja-arvon kasvun turvaaminen. Huolimatta haastavasta markkinaympäristöstä, jota leimasivat jatkuva korkea inflaatio, korkeat korot ja geopoliittiset epävarmuustekijät, konserni onnistui parantamaan kannattavuuttaan. Syitä tuloksen paranemiseen ovat strateginen fokus, tärkeimpien aloitteiden priorisointi ja tiimin sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen.

Konsernin oikaistu liiketulos vahvistui 80,0 (79,8) miljoonaan euroon vuonna 2023. Paikallisissa valuutoissa parannus oli kuitenkin merkittävä. Lindex-divisioona menestyi markkinakasvua paremmin ja saavutti 90,3 (90,0) miljoonan euron oikaistun liiketuloksen, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2023 valuuttakurssimuutoksilla oli 5,7 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liiketulokseen. Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos jäi hieman vertailuvuodesta ja oli -6,3 (-5,4) miljoonaa euroa. Divisioonan tulos olisi parantunut ilman Stockmann Itis -tavaratalon pienentyneen pinta-alan negatiivista vaikutusta. Stockmann-divisioonan tulos parani toisella vuosipuoliskolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Meillä on selkeä suunnitelma arvonluonnin vauhdittamiseksi. Marraskuun pääomamarkkinapäivässä Stockmann-konserni julkaisi päivitetyt strategiansa ja divisioonien taloudelliset tavoitteet. Lindex-divisioona jatkaa kasvun vauhdittamista, siirtyy kestävään liiketoimintaan ja erottaa kustannukset kasvusta. Stockmann-divisioona tähtää kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen kehittämällä tarjoomaansa kohti luksus- ja premium-segmenttejä, kasvattamalla ja hyödyntämällä kanta-asiakaskuntaansa sekä varmistamalla saumattoman kaikkikanavaisen kokemuksen. Operatiivinen tehokkuus ja liikevaihtopohjan laajentaminen ovat myös tärkeässä asemassa.

Stockmann-konsernin perusliiketoiminta kehittyy oikeaan suuntaan, ja rahoitusasemamme parani edelleen vapaan kassavirran, rahoituksen ja oman pääoman osalta vuonna 2023. Tämänhetkinen taloudellinen asema tarjoaa vankan perustan jatkokehitykselle ja esimerkiksi investoinneille prosessien tehokkuuteen ja digitalisaatioon mahdollistaen tavoittelemamme kasvun. Lindexin uuden 110 miljoonan euron arvoisen kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen etenee hyvää vauhtia, ja tavoitteenamme on, että keskus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Syyskuussa tiedotimme Stockmann-konsernin käynnistämästä strategisesta arvioinnista, jonka tarkoituksena on kasvattaa omistaja-arvoa nostamalla Lindex konsernin liiketoiminnan keskiöön. Osana strategista arviointia Stockmann Oyj Abp harkitsee nimensä muuttamista Lindex Groupiksi ja selvittää strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle. Arviointi on käynnissä, ja odotamme sen valmistuvan vuonna 2024. Vuonna 2023 myös saneerausprosessi edistyi hyvin, ja tavoitteenamme on saada se päätökseen mahdollisimman pian.

Lokakuussa Stockmann-konserni otti tärkeän askeleen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toimitimme ilmastotavoitteemme Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteelle ja laadimme molemmille divisioonille suunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi. Konsernin tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Odotamme, että SBTi vahvistaa tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme vuoden 2024 aikana.

Haluan kiittää kaikkia Lindexin ja Stockmannin upeita tiimiläisiä sitoutumisesta ja hyvästä työstä vuonna 2023. Odotan innolla, että voimme jatkaa matkaamme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa kohti vahvempaa ja kasvavaa yritystä sekä kehittää omistaja-arvoa.

Stockmann-Konsernin tilinpäätöstiedote 2023