Tulevaisuuden näkymät

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024, julkaistu 26.4.2024:

Tulosennuste vuodelle 2024 (ennallaan):
Lindex-konserni odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 paikallisissa valuutoissa 1–3 % verrattuna vuoteen 2023. Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan 70–90 miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaihteluilla voi olla merkittävä vaikutus oikaistuun liiketulokseen.

Vuoden 2024 näkymät:
Markkinaympäristön odotetaan pysyvän haastavana vuonna 2024. Euroopan makrotaloudellisen tilanteen epävarmuus jatkuu geopoliittisen epävakauden takia. Korkeat korot ja inflaatio jarruttavat talouskasvua, ja kuluttajakysynnän väheneminen voi vaikuttaa kaupan toimialaan. Ennusteet viittaavat BKT:n (bruttokansantuotteen) kasvun pysähtymiseen tai hitaaseen kasvuun yhtiön keskeisillä markkinoilla. Inflaation ennustetaan jatkavan laskuaan korkealta tasolta tavoitetasolle. Tilanne voi vaihdella konsernin eri markkinoilla. Häiriöitä toimitusketjuissa ja kansainvälisessä logistiikassa ei voida sulkea pois vuoden aikana.

lindex-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Lue koko osavuosikatsaus alla olevasta linkistä.