Usein kysyttyä

Tähän on kerätty Lindex-konsernin usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia osakkeista, optioista, yhtiökokouksesta ja muista sijoittajasuhteisiin liittyvistä aiheista.

Osakkeet

Mikä on Lindex-konsernin osakesarja?
Lindex Group Oyj:llä on yksi osakelaji, johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakkeen kaupankäyntitunnus on LINDEX ja ISIN-tunnus on FI0009000251.

Missä Lindex-konsernin osake noteerataan?
Lindex Group Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä. Stockmann listautui Helsingin pörssiin vuonna 1942.

Miten osakekirjat vaihdetaan arvo-osuuksiksi?
Nordea Pankki Oyj hoitaa kaikki osakekirjojen vaihtamiset arvo-osuuksiksi.

Miksi osakekirjat kannattaa vaihtaa arvo-osuuksiksi?
Osakekirjat kannattaa vaihtaa arvo-osuuksiksi mahdollisen osingon saannin varmistamiseksi. Vain arvo-osuuksina olevien osakkeiden osinko maksetaan osakkeenomistajan tilille. Kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, osakkeenomistajalle maksetaan osingot kerralla kolmelta (3) edelliseltä vuodelta. Velan vanhentumisesta annetun lain mukaisesti kolmea vuotta vanhemmat osingot ovat vanhentuneet.

Paljonko Lindex-konserni maksaa osinkoa?
Lindex-konsernin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi vähintään puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.

Miten tilinumero muutetaan osingonmaksua varten?
Tilinumeromuutokset osingonmaksua varten pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan pankkiin tai Euroclear Finland Osakeyhtiöön, missä osakkeenomistajalla on arvo-osuustili.

Miten osoitetiedot muutetaan Lindex-konsernin omistajarekisterissä?
Uudet osoitetiedot eivät välity Lindex-konserni omistajarekisteriin esimerkiksi kanta-asiakaspalvelun tai Väestötietorekisterin kautta. Mikäli henkilö- ja osoitetiedot muuttuvat, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan muutokset sen pankin konttoriin, jossa arvo-osuustili on.

Optiot

Mitä ovat kanta-asiakasoptiot?
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 päätti optio-oikeuksien antamista Stockmannin kanta-asiakkaille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden merkintäajat olivat 2.5.2014–31.5.2014 ja 2.5.2015–31.5.2015. Lue lisää kanta-asiakasoptioista (linkki aukeaa samaan välilehteen).

Yleistä

Mikä on Lindex-konsernin yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)?
Lindex-konsernin yritys- ja yhteisötunnus on 0114162-2.

Mikä on Lindex-konsernin LEI-tunnus (Legal Entity Identifier)?
Lindex-konsernin globaali yhteisötunnus, eli LEI-tunnus on 743 700 IFQI6W 89M 1IY95.

Mikä on Lindex-konsernin laskutusosoite?
Lindex-konsernin laskutusosoite on:

Lindex Group Oyj
Ostokirjanpito
PL 147
00381 Helsinki

Viitteeksi henkilön/osaston nimi (HUOM! Ei osoitekenttään)

Mistä saan tietoa Lindex-konsernista sijoituskohteena?
Pörssiyhtiönä Lindex-konserni ei voi antaa sijoitusneuvontaa. Tietoja Lindex-konsernista sijoituskohteena löytyy yhtiön verkkosivujen Sijoittajat-osasta (linkki aukeaa samaan välilehteen), jossa myös on lista Lindex-konsernia omasta aloitteestaan seuraavista analyytikoista. Lindex-konserni ei vastaa analyytikoiden arvioista. Tietoja saa myös Nasdaq OMX:n internet-sivuilta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Mikä on Lindex-konsernin luottoluokitus?
Lindex-konserni ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta, koska se ei ole ollut tarpeellista Lindex-konsernin itsenäisen rahoituksen järjestämiseksi.

Mikä on Lindex-konsernin tilikausi?
Lindex-konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Kuka toimii Lindex-konsernin tilintarkastajana?
Lindex-konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Jos varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Terhi Mäkinen.

Mistä saan tietoa Stockmann MasterCard -kortista?
Tietoa kortista saa Internet-osoitteesta www.stockmann.com (linkki aukeaa uuteen välilehteen).