Ofta ställda frågor

Här har vi samlat ofta ställda frågor och svar som Lindexkoncernen får om aktier, optioner, bolagsstämman och övriga frågor som rör investerarrelationer.

AKTIER

Vilken är Lindexkoncernens aktieserie?
Lindex Group Abp har ett aktieslag inom vilken varje aktie medför en (1) röst och har även i övrigt lika rättigheter. Handelssymbolen är LINDEX och ISIN-koden är FI0009000251.

Var noteras Lindexkoncernens aktier?
Lindex Group Abp:s aktie noteras på Helsingforsbörsen. Stockmann listades på Helsingforsbörsen år 1942.

Hur byts aktiebreven till värdeandelar?
Nordea Bank Abp handhar alla byten av aktiebrev till värdeandelar.

Varför lönar det sig att byta aktiebreven till värdeandelar?
Det lönar sig att byta aktiebreven till värdeandelar för att säkra att man får en eventuell dividend. Enbart dividend för aktier i form av värdeandelar betalas in på aktieägarens konto. När aktiebreven har bytts till värdeandelar betalas dividenderna ut på en gång för de tre (3) föregående åren till aktieägaren. Dividender äldre än tre år är enligt lagen om preskription av skulder makulerade.

Hur mycket betalar Lindexkoncernen i dividend?
Lindexkoncernens styrelse har fastställt som mål att i dividend utdela minst hälften av den vinst som den ordinarie affärsverksamheten producerar. Den finansiering som krävs för verksamhetens tillväxt tas dock i beaktande vid fastställandet av dividendnivån. 

Hur ändrar man kontonumret för utbetalning av dividend?
Ändring av kontonummer för utbetalning av dividend ber vi vänligen meddela banken eller Euroclear Finland beroende på vem som förvaltar aktieägarens värdeandelskonto.

Hur ändrar man adressuppgifterna i Lindexkoncernens ägarregister?
Nya adressuppgifter förmedlas inte till Lindexkoncernens ägarregister till exempel via stamkundstjänsten eller befolkningsregistret. Om person- och adressuppgifterna förändras ber vi vänligen meddela de förändrade uppgifterna till det bankkontor där värdeandelskontot finns.

Optioner

Vad är stamkundsoptioner?
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 15.3.2012 beslöt att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Teckningsperioderna för aktier med stöd av stamkundsoptioner var 2.5.2014–31.5.2014 och 2.5.2015–31.5.2015. Läs mer om stamkundsoptioner (länken öppnas i samma fönster).

Var syns de samlade inköpen som stamkundsoptionerna baseras på?
Inköpssaldot kan kontrolleras antingen genom att personligen besöka stamkundstjänsten, genom att ringa till stamkundstjänsten eller genom att skicka e-post till adressen kanta-asiakas@stockmann.com.

ALLMÄNT

Vilket är Lindexkoncernens företags- och organisationsnummer (FO-nummer)?
Lindexkoncernen företags- och organisationsnummer är 0114162-2.

Vilket är Lindexkoncernens LEI-nummer (Legal Entity Identifier)?
Lindexkoncernen globala organisationsnummer, dvs. LEI-nummer är 743 700 IFQI6W 89M 1IY95.

Vad är Lindexkoncernens faktureringsadress?
Lindexkoncernens faktureringsadress är följande:

Lindex Group Abp
Inköpsfakturor
PB 147
00381 Helsingfors

Ange ordernummer/namn/avdelning som referens (OBS! Inte i adressfältet).

Var hittar jag information om Lindexkoncernen som investeringsobjekt?
I egenskap av börsbolag kan Lindexkoncernen inte ge investeringsråd. Information om Lindexkoncernen som investeringsobjekt finns på webbsidornas sektion Investerare (länken öppnas i samma fönster) där det också finns en lista över analytiker som på eget initiativ följer med Lindexkoncernen. Lindexkoncernen ansvarar inte för analytikernas uppskattningar. Information finns också på Nasdaq OMX:s webbsidor (länken öppnas i nya fönstret).

Vad är Lindexkoncernens kreditvärdering?
Lindexkoncernen har inte någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut eftersom den inte är nödvändig för att arrangera Stockmanns självständiga finansiering.

Vilken är Lindexkoncernens räkenskapsperiod?
Enligt Lindexkoncernens bolagsordning är bolagets räkenskapsperiod ett kalenderår.

Vem är Lindexkoncernens revisor?
Enligt Lindexkoncernens bolagsordning har bolaget minst en och högst tre revisorer och de har minst en och högst tre suppleanter. Om den ordinarie revisorn är ett CGR-samfund väljs ingen revisorssuppleant. Revisorernas verksamhetsperiod börjar från och med den bolagsstämma under vilken de valdes och slutar när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Revisionssamfundet Ernst & Young Oy verkar som bolagets revisor, och huvudansvarig revisor är CGR-revisor Terhi Mäkinen.

Var hittar jag information om Stockmann MasterCard?
Information (på finska) finns på webbadressen www.stockmann.com (länken öppnas i nya fönstret).