Stockmann Oyj Abp:n internet-sivujen käyttöehdot

Käyttämällä Internet-sivuja www.lindex-group.com tai muita Stockmann-konsernin ylläpitämiä Internet-sivuja käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Tekijänoikeudet
Stockmann Oyj Abp:n Internet-sivut on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sivujen sisällön tai ulkoasun kaupallinen hyödyntäminen missään muodossa ilman Stockmannin kirjallista suostumusta on kielletty. Lehdistö- ja pörssitiedotteiden, kuvien ja logojen sekä muiden julkisiksi tarkoitettujen aineistojen käyttö joukkoviestintätarkoituksiin on kuitenkin sallittua.

Tavaramerkkioikeudet
”Stockmann”, Stockmannin logo ja Stockmann-konsernin yhtiöiden tuotteet ja tavaramerkit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus
Internet-sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivuilla julkaistava materiaali saattaa sisältää sisällöllisiä tai teknisiä virheitä, eikä Stockmann vastaa siitä, että sivuja voidaan aina käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Stockmann voi muuttaa näitä käyttöehtoja ja sivujen sisältöä tai estää niiden käytön kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaisesti ilmoittamatta siitä etukäteen.

Stockmann ei ole vastuussa sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista vahingoista tai vahingoista, joiden väitetään johtuneen sivuilla esitettyjen tietojen käyttämisestä. Stockmann ei anna takuita sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä.

Stockmann ei vastaa sivuillaan olevien kolmansien osapuolien linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niiden sisällöstä eikä muiden yritysten web-sivustoista, joista mahdollisesti on linkki tähän sivustoon. Kolmansien osapuolien sivuja koskevat niiden mahdolliset käyttöehdot, joista Stockmann ei vastaa.

Lisätietoja näistä käyttöehdoista voi pyytää sähköpostitse osoitteesta info@stockmann.com.

Stockmann Oyj Abp