Lindex Group Oyj sijoituskohteena

Lindex Group Oyj on pörssissä noteerattu kansainvälinen monikanavainen vähittäiskaupan konserni. Joulukuun 2023 lopussa sillä oli 42 328 osakkeenomistajaa ja 5 801 työntekijää. Lindex-konserniin kuuluu kaksi divisioonaa: Lindex-muotiketju ja Stockmann-tavaratalot sekä verkkokaupat. Lindex-divisioonan osuus liikevaihdosta on 67 % ja Stockmann-divisioonan 33 %.

 20232022
Liikevaihto951,7 milj. euroa981,7 milj. euroa
Oikaistu liiketulos (EBIT)80,0 milj. euroa79,8 milj. euroa

LINDEX-DIVISIOONA LYHYESTI

Lindex pyrkii voimaannuttamaan ja inspiroimaan naisia kaikkialla. Lindexin asiakkaamme, henkilöstö ja kumppanit ovat osa tätä tavoitetta. Lindexin voima on ihmisissä samalla kun digitaalisuus on yhtiön kehittämisen keskiössä. Lindex lupaa asiakkailleen muotia, joka tuntuu ja näyttää hyvältä.

  • Tavoitteisiinsa pääsemiseksi ja visionsa toteuttamiseksi yhtiö lupaa toimia tulevien sukupolvien eduksi. Tavoite kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet ja jakautuu kolmeen osa-alueeseen: naisten voimaannuttamiseen, maapallon kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.
  • Lindexin pitkän aikavälin strateginen tavoite on olla globaali, brändijohteinen ja kestävä muotiyhtiö. Tämä edellyttää digitaalisen liikevaihdon kasvua sekä omassa verkkokaupassa että globaalien digitaalisten alustojen kanssa tehtävässä yhteistyössä, parempaa kustannustehokkuutta sekä uutta liiketoimintaa ja kasvua samalla, kun saavutamme kestävän kehityksen tavoitteemme.
  • Uusi kaikkikanavainen varasto on Lindexin historian suurin investointi ja ratkaiseva askel yhtiön pitkän aikavälin kasvusuunnitelmien toteuttamisessa, logistiikkatoimintojen tulevaisuuden turvaamisessa ja kilpailuedun vahvistamisessa. Sen kautta yhtiö hallitsee tavarantoimituksia kaikkiin muotimyymälöihinsä, vahvasti kasvavaan verkkokauppaan sekä kolmansien osapuolten globaaleille verkkokauppa-alustoille. Uuden varaston avulla Lindex pystyy nelinkertaistamaan sähköisen kaupankäynnin kapasiteetin ja varmistamaan skaalautuvan ja kestävän logistiikkaratkaisun kaikille myyntikanaville. Sähköisen kaupankäynnin kapasiteetti tulee aluksi olemaan noin 13 000 poimittua ja pakattua vaatekappaletta tuotantotuntia kohti. Pitkälle automatisoitu ja ilmastoälykäs varasto on kooltaan noin 40 000 neliömetriä, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024.

stockmann-divisioona lyhyesti

Kaikissa kohtaamisissaan asiakkaidensa, yhteistyökumppaneidensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa Stockmannin tarkoituksena on tehdä vaikutus uudestaan joka päivä. Stockmannin visio on luoda hyvän elämän markkinapaikka.

  • Strategian ytimessä on asiakaskeskeisyys – kyky ymmärtää asiakkaita ja palvella heitä heidän valitsemallaan tavalla ja tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus.
  • Stockmann tarjoaa  asiakkailleen huolella kuratoidun muodin, kauneuden, kodin ja ruoan valikoiman yhdistettynä erilaisiin palveluihin sen kahdeksassa tavaratalossa sekä verkkokaupassa.
  • Asiakkailleen Stockmann lupaa tunteen, joka kestää. Sitä tunnetta luo ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö.

Stockmannin taloudelliset päätavoitteet strategiakaudella ovat liikevaihdon kasvu sekä kannattavuuden ja sijoitetun pääoman tuoton parantaminen.

Vastuullisuus on konsernin liiketoiminnan ytimessä

Lindex-konserni allekirjoitti tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita koskevan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) asettaakseen Pariisin sopimuksen mukaiset hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. SBTi-sitoumuksella Lindex-konserni tehostaa ilmastotoimiaan ja kehittää etenemissuunnitelmaansa päästöjen vähentämiseksi ja ilmastoriskien pienentämiseksi. Lindex-konserni määrittää tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa aloitteen aikataulun mukaisesti. 

Lindex-divisioonan vastuullisuuslupaus perustuu brändin visioon: naisten voimaannuttamiseen ja inspiroimiseen kaikkialla maailmassa. Vastuullisuuslupaus on jaettu kolmeen painopistealueeseen, joiden kautta Lindex edistää kestävää kehitystä ja sitoutuu naisten voimaannuttamiseen. Lue lisää Lindexin vastullisuustyöstä (linkki aukeaa samaan välilehteen).

Stockmann-divisioonan vastuullisuuslupaus on sen asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian mukainen. Se perustuu olennaisuusanalyysiin ja Stockmannin vuosien 2022–2025 vastuullisuusstrategiaan, joka ohjaa toimintaa kohti yhä resurssiviisaampaa vähittäiskauppaa. Strategiset vastuullisuustavoitteet on ryhmitelty kolmeen painopistealueeseen, jotka määrittävät vastuullisuustyön suunnan. Lue lisää Stockmannin vastuullisuustyöstä (linkki aukeaa samaan välilehteen).

Saneerausohjelma etenee suunnitelman mukaisesti

Lindex-konserni on toteuttanut järjestelmällisesti saneerausohjelmaa, joka hyväksyttiin helmikuussa 2021. Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia.

Konsernin mahdollisuudet järjestää uutta rahoitusta ovat rajalliset. Saneerausohjelmaa ei voida lopettaa ennen kuin kaikki kiistanalaiset vaatimukset on ratkaistu.

Saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Tallinnan tavaratalokiinteistö myytiin joulukuussa 2021. Riian tavaratalokiinteistön myyntisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja pantiin täytäntöön tammikuussa 2022. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistö myytiin huhtikuussa 2022, jolloin maksettiin myös viimeinen luokiteltu saneerausvelka.

Yrityssaneerausmenettely

Stockmann Oyj Abp jätti 6.4.2020 Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn.

Helsingin käräjäoikeus on 9.2.2021 antamallaan päätöksellä vahvistanut Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman ja saneerausmenettely on päättynyt. Asianajaja Jyrki Tähtinen määrättiin saneerausohjelman valvojaksi. Saneerausohjelma rakentuu Stockmannin tavarataloliiketoiminnan jatkamiseen, Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia.

6.4.2020 Stockmann Oyj Abp on päättänyt jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn

7.4.2020 Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Stockmann Oyj Abp:lle väliaikaisen perintäkiellon ja nimennyt väliaikaiseksi selvittäjäksi asianajaja Jyrki Tähtisen

8.4.2020 Helsingin käräjäoikeus on päättänyt Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta

9.4.2020 Stockmann plc EUR 250,000,000 Senior Secured Fixed Rate Notes – Event of Default (englanniksi)

17.4.2020 Helsingin käräjäoikeuden päätös velkojatoimikunnan asettamisesta ja salassapidosta

11.6.2020 Päätös perusselvityksen määräajan jatkamisesta

17.8.2020 Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyyn liittyvä perusselvitys

10.11.2020 Pienten saneerausvelkojen maksu

11.12.2020 Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaehdotuksen jättämisen määräaikaa on jatkettu

14.12.2020 Suomenkielinen webcast klo 10.30

14.12.2020 Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaehdotus

15.12.2020 Helsingin käräjäoikeuden päätös koskien Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaehdotuksen käsittelyä

9.2.2021 Helsingin käräjäoikeuden päätös Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmasta (suomeksi)

9.2.2021 Helsingin käräjäoikeuden vahvistettu Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelma (suomeksi)

18.2.2021 Helsingin käräjäoikeuden päätös Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmasta (englanniksi)

18.2.2021 Helsingin käräjäoikeuden vahvistettu Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelma (englanninkielinen epävirallinen käännös)

1.4.2021 Tiedote Stockmann Oyj Abp:n vakuudettomille ja hybridivelkojille

30.4.2021 Infokirje rahastoa koskien 30.4.2021 (englanniksi)

30.4.2021 Tiedote Stockmannin vakuudettomille velkojille

30.4.2021 North Wall Capital – Invitation (15502078.1) (englanniksi)

13.5.2021 North Wall Capital – Stockmann Unsecured Purchase Offer Extension (englanniksi)

17.5.2021 Helsingin käräjäoikeuden päätös asiassa 20-16712

2.6.2021 NWC – Stockmann Hybrid Purchase Offer Announcement (englanniksi)

2.6.2021 NWC – Stockmann Unsecured Purchase Offer Second Extension (englanniksi)

4.10.2021 Stockmann Oyj Abp:n osakepääoman alentaminen / kuulutus velkojille

10.11.2021 Helsingin käräjäoikeuden päätös saneerausohjelman muuttamisesta

29.12.2021 Stockmann myi Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistönsä

21.3.2022 Stockmann myi Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä

23.3.2022 Uusien osakkeiden suunnattu osakeanti

24.3.2022 Uusien osakkeiden rekisteröinti

25.5.2022 Välimiesoikeus on tänään antanut välitystuomion Pirkanmaan Osuuskaupan ja Stockmannin välisessä riidassa

21.7.2022 Stockmann on päättänyt saneerausohjelmansa mukaisesti 1 130 786 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista

21.7.2022 Stockmann laskee liikkeeseen vakuudellisten joukkovelkakirjojen lisäerän saneerausohjelman mukaisesti; listalleottohakemus jätetty

22.7.2022 Stockmannin uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

31.8.2022 Välimiesoikeus on tänään antanut välitystuomion LähiTapiolan Keskustakiinteistöt Ky:n ja Stockmannin välisessä riidassa

8.12.2022 Korkein oikeus on tänään antanut päätöksen Pirkanmaan Osuuskaupan ja Stockmannin välisessä riidassa

21.6.2023 Stockmann laskee liikkeeseen vakuudellisten joukkovelkakirjojen lisäerän saneerausohjelman mukaisesti; listalleottohakemus jätetty

22.6.2023 Stockmannin uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

25.1.2024 Stockmann on päättänyt saneerausohjelmansa mukaisesti 307 489 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista vahvistettujen saneerausvelkojen velkojille; Yhtiö jättää listalleottohakemuksen

25.1.2024 Stockmann laskee liikkeeseen vakuudellisten joukkovelkakirjojen lisäerän saneerausohjelman mukaisesti; listalleottohakemus jätetty

26.1.2024 Stockmannin uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Tilin­päätökset ja osavuosi­katsaukset

Konsernin tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset on koottu omalle alasivulleen. Avaa koostesivu alla olevasta linkistä.