Sisäpiiri

Lindex Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta (linkki aukeaa Nasdaqin sivulle).

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Lindex-konsernilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Yhtiön liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi  on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Lindex-konsernin hallitus on päättänyt, että johtohenkilöiden kaupankäyntirajoitus yhtiön osakkeilla on 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Lindex-konserni noudattaa myös 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistusta. Hiljaisen jakson aikana ei pidetä tapaamisia pääomamarkkinoiden edustajien kanssa.

Johtohenkilöiden osakeomistukset ja liiketoimet

Tutustu johdon osakeomistukseen ja liiketoimiin alla olevalta sivulta.