Ympäristövastuu

Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset, ja tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme ympäristövaikutuksia sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti.  

Pääosa konsernin hiilidioksidipäästöistä tulee tuotteista ja palveluista. Tekstiilituotannolla on merkittävät vaikutukset ympäristöön, energian- ja vedenkulutukseen sekä biodiversiteettiin.  

Kehitämme toimintaamme päästöjen leikkaamiseksi ja ilmastoriskien vähentämiseksi monin tavoin: vähennämme päästöjä, tehostamme energian- ja vedenkulutusta sekä huolehdimme jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Lindex Group on allekirjoittanut Science Based Targets initiative (SBTi) -sitoumuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden asettamiseksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.  

Panostamme kiertotalouteen 

Molemmat divisioonat ovat tunnistaneet kiertotalouden yhdeksi keskeisimmäksi teemaksi kestävän liiketoiminnan kehittämisen edistämisessä ja pyrkivät siten aktiivisesti toimimaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on pitää materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa säilyttäen samalla niiden arvo.  

Panostamme kiertotalouden kehittämiseen ja palveluihin, kuten muualta ostettujen ja käytettyjen vaatteiden korjausompeluun, vuokraukseen ja käytetyn muodin myyntipalveluun sekä henkilökohtaista muotipalvelua tarjoamalla asiakkaan oman kestävän tyylin luomiseen. 

Energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt 

Konsernin energiankulutus koostuu pääosin sähköstä, kaukolämmityksestä ja -viilentämisestä. Energiaa kuluttavat myymälä-, varasto- ja toimistotilojen valaistus, ilmanvaihto, lämmitys ja jäähdytys sekä tiloissa käytettävät laitteet, kuten hissit ja liukuportaat.  

Energiatehokkuus on keskeinen osa konsernin ympäristötyötä, sillä energiankulutuksen on tunnistettu olevan omassa toiminnassa merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde. Osana ympäristötyötä konserni pyrkii toteuttamaan energiatehokkuustoimenpiteitä ilmastovaikutuksen vähentämiseksi ja liiketoiminnan tehokkuuden parantamiseksi. 

Konsernin käyttämien tehtaiden energian- ja vedenkäyttöä tarkastellaan, ja ympäristökysymyksiin haetaan ratkaisua pilottiprojekteissa. 

CO2e-laskenta kattaa toiminnan olennaisimmat osa-alueet. Kasvihuonekaasupäästöjen mittaaminen ja raportointi toimivat Lindex-konsernissa johtamisen työkaluna, joka luo pohjan päästövähennyskohteiden määrittelylle ja vähennystavoitteiden asettamiselle.

Lindex-konserni on jo pitkään raportoinut konsernin kasvihuonekaasupäästöistä. Raportti julkaistaan vuosittain vastuullisuusraportin yhteydessä. 

Konsernin hiilijalanjälki vuonna 2023 oli noin 261 ktCO2e, josta noin kaksi kolmasosaa aiheutui ostetuista tavaroista ja palveluista. Loppupään kuljetukset ja jakelu tuottivat noin kymmenyksen ja myytyjen tuotteiden käyttö noin 8 prosenttia päästöistä. Teemme aktiivisesti työtä päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi kuljetuspäästöjä pienentämällä.

vastuullisuusraportti

Lindex-konsernin vastuullisuusraportista löydät tietoa ympäristövastuusta ja päästöistä.

Divisioonat kehittävät ympäristötoimiaan jatkuvasti 

lindexin ympäristö­työ

Lindexin ympäristövastuusta voi lukea lisää heidän verkkosivuiltaan.

stockmannin ympäristö­työ

Lue, miten Stockmann tekee ympäristötyötään.