Ympäristövastuu

Ympäristövastuun painopisteitämme ovat ilmasto ja kiertotalous. Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset, ja tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme ympäristövaikutuksia sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti.  

Lindex-konsernin ympäristöpolitiikka (pdf)

VÄHENNÄMME ilmastoPÄÄSTÖJÄMME 

Science Based Targets (SBTi) -aloite on hyväksynyt Lindex Group Oyj:n tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen sen omille toiminnoille (scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (scope 3). Validointi osoittaa, että Lindex-konsernin ilmastostrategia ja -tavoite ovat ilmaston lämpenemisen rajoittamista koskevan Pariisin sopimuksen mukaisia ja pohjautuvat tieteeseen.

Lindex-konsernin lähiajan tieteeseen perustuva ilmastotavoite on vähentää oman toiminnan ja arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Tavoite kattaa metsä-, maa- ja maatalouspäästöt (FLAG-päästöt), jotka syntyvät konsernin tuotteiden raaka-aineisiin liittyvästä maankäytöstä ja maanhoidosta.

Keskeisiä toimenpiteitämme päästöjen vähentämiseksi ovat energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvaan energiaan siirtyminen koko arvoketjussa sekä kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käytön lisääminen. Lisäksi jatkamme siirtymistä kierrätystalouden periaatteiden mukaisiin liiketoimintamalleihin ja palveluihin.

Konsernin hiilijalanjälki vuonna 2023 oli noin 261 ktCO2e, josta noin kaksi kolmasosaa aiheutui ostetuista tavaroista ja palveluista. Loppupään kuljetukset ja jakelu tuottivat noin kymmenyksen ja myytyjen tuotteiden käyttö noin 8 prosenttia päästöistä.

Panostamme kiertotalouteen 

Molemmat divisioonat ovat tunnistaneet kiertotalouden yhdeksi keskeisimmäksi teemaksi kestävän liiketoiminnan kehittämisen edistämisessä ja pyrkivät siten aktiivisesti toimimaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on pitää materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa säilyttäen samalla niiden arvo.  

Panostamme kiertotalouden kehittämiseen ja palveluihin, kuten muualta ostettujen ja käytettyjen vaatteiden korjausompeluun, vuokraukseen ja käytetyn muodin myyntipalveluun sekä henkilökohtaista muotipalvelua tarjoamalla asiakkaan oman kestävän tyylin luomiseen. 

vastuullisuusraportti

Lindex-konsernin vastuullisuusraportista löydät tietoa ympäristövastuusta ja päästöistä.

Divisioonat kehittävät ympäristötoimiaan jatkuvasti 

lindexin ympäristö­työ

Lindexin ympäristövastuusta voi lukea lisää heidän verkkosivuiltaan.

stockmannin ympäristö­työ

Lue, miten Stockmann tekee ympäristötyötään.