Vastuullinen työnantaja

Konsernimme voima syntyy ihmisistä, jotka tekevät kaikkensa asiakkaiden eteen. Henkilöstömme saa kasvaa, kehittyä ja vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen yhdessä sekä kantaa vastuuta, toteuttaa itseään ja hyödyntää omia kykyjään. 

Konsernin yhteiset henkilöstöperiaatteet

  • kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja edistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta 
  • tarjoamme terveen ja omatoimisuutta edistävän työympäristön 
  • johdamme itseämme ja toisiamme arvolähtöisesti 
  • yhteisömme nojaa omasta suorituksestaan ja kasvustaan huolehtiviin yksilöihin ja tiimeihin 
  • edistämme jatkuvan oppimisen kulttuuria ja tuemme jokaisen kasvua 
  • edistämme osallistumismahdollisuuksia sekä yhteenkuuluvuutta 

Hyvän henkilöstöpolitiikan toteutumista seurataan säännöllisesti.  

Pyrimme tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen 

Lindex-konserni haluaa edistää ihmislähtöistä kulttuuria, johon kuuluu olennaisesti kaikkien työntekijöiden kohtelu arvostavasti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti henkilöstön monimuotoisuutta arvostaen. 

Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen palkkaus on yksi tasa-arvosuunnitelmamme osa-alueista. Konsernissa on nollatoleranssi syrjintään ja muuhun epäasialliseen käytökseen. Hallituksen ja johtoryhmien jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan monimuotoisuus siten, että henkilöt edustavat eri ammattikuntia, koulutusaloja, kansainvälistä taustaa, ikää ja sukupuolta. 

Edistämme avoimuuden kulttuuria, ja konsernin hallituksen kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstön edustajaa.

Divisioonamme pyrkivät varmistamaan työntekijöiden kunnioittavan ja tasapuolisen kohtelun sekä monimuotoisuuden omine suunnitelmineen. Divisiooniemme henkilöstökäytäntöihin voi tutustua näiden omilla sivuilla. 

lindex työnantajana

stockmann-divisioona työnantajana