Evästekäytännöt ja tietosuojaseloste

Käyttäessänne internet-sivujamme saatamme kysyä teiltä henkilötietojanne ja käsitellä niitä mikäli tarpeen muun muassa asiakkaan tunnistamiseksi sekä palveluiden ja viestien toimittamiseksi teille.

Evästeiden käyttö
Käytämme palvelussamme evästeitä (cookies). Verkkopalveluissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Käytämme evästeitä mahdollistaaksemme vierailijan siirtymisen sivuillamme palvelusta toiseen istunnon aikana. Evästeiden käyttö ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä rasita vierailijan tietokonetta.

Käytämme evästeitä myös kävijäliikenteen seurantaan kehittääksemme palvelumme laatua. Kävijäliikenteen seuranta tarkoittaa Stockmannin verkkopalveluissa esimerkiksi evästeillä tunnistettujen käyttäjien palveluun saapumissivujen ja palvelusta poistumissivujen analysoimista.

Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista.

stockmanngroup.com-sivusto hyödyntää Google Analyticsia, joka on Google Inc:n analysointityökalu. Google Analytics käyttää tekstitiedoston muodossa olevia evästeitä parantaakseen stockmanngroup.com-sivuston käytön analysointia. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selainasetuksissasi. Huomioi, että osa sivujen ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty.

Käyttämällä tätä verkkosivua hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi tällä sivulla esitetyllä tavalla ja Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Näin Google käyttää kerättyjä tietoja

STOCKMANN-KONSERNIVIESTINNÄN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12, 13 ja 14

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Stockmann Oyj Abp (y-tunnus 0114162-2)
Aleksanterinkatu 52 B / PL 220
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)9 1211
Sähköposti: info@stockmann.com

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

Käyttäessänne Stockmannin verkkosivuja ja siellä olevia palveluita saatamme kysyä teiltä henkilötietojanne seuraavia tarkoituksia varten:

 • Lehdistö- ja pörssitiedotteiden lähettäminen
 • Painetun vuosikertomuksen postittaminen
 • Sijoittajaviestintäpalveluiden tarjoaminen
 • Verkkosivujen käyttäjäliikenteen analysointi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Tietoja käytetään rekisteröidyn palvelutilauksien toteuttamiseksi.

Stockmannia seuraavien analyytikkojen tietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Valokuvia ja videoita käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittely kohdistuu seuraaviin rekisteröityjen ryhmiin: sidosryhmät, kuten tiedotteiden ja vuosikertomusten tilaajat; osakkeenomistajat ja Stockmannia seuraavat analyytikot.

3 Henkilötietoryhmät

Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat:

 • nimi ja osoite
 • sähköpostiosoite
 • osakkeenomistajan nimi, yritys
 • kieli
 • valokuvat ja videot Stockmannin viestintäkanavissa

4 Tietolähteet

Käsiteltävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkosivujen kautta tai muun ilmoituksen perusteella.

5 Profilointi tai automaattinen päätöksenteko

Sivustolla ei käytetä profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

6 Tietojen vastaanottajat

 • Euroclear Finland Oy; osakkeenomistajat
 • Cision Finland Oy; lehdistö- ja pörssitiedotteiden lähettäminen
 • Eurolandcom AB; suurimmat osakkeenomistajat
 • Google LLC (Analytics); verkkosivujen käyttäjäliikenteen analysointi

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8 Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Pörssi- ja lehdistötiedotteiden saajatietoja käsitellään niin kauan kunnes tilaus irtisanotaan.

Suostumuksen perusteella käsiteltävät tiedot poistetaan, kun suostumus peruutetaan.

Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella rekisterinpitäjä voi säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeen oikeutetun edun suojaamiseksi. Säilytysajat perustuvat tällöin lainsäädännön kanne- ja vanhentumisaikoihin.

9 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Oikeus saada informaatiota

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn lainmukainen peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja miten ja mihin tarkoituksiin tietoa käytetään. Rekisterinpitäjän on pyydettäessä toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jäljennöksen toimittaminen ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Mikäli rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, hän voi vaatia tietojen käsittelyä rajoitettavan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Tietojen käsittelytarkoitus huomioiden rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröity vastaa pääasiassa itse henkilötiedoissa tapahtuneiden muutosten tai tiedoissa ilmenevien puutteiden ilmoittamisesta rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä huolehtii itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen oikaisuista ja täydentämisistä jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

10 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista toteutuu:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tietoja ei pyynnöstä huolimatta tarvitse poistaa, mikäli rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä tietoa oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisterinpitäjän ilmoittaa henkilötietojen poistoista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

11 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä jokin seuraavista:

 • henkilötietojen käsittely on lainvastaista, jolloin rekisterinpitäjän lähtökohtainen velvollisuus on poistaa tiedot, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön (poistamisen) rajoittamista; rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
  puolustamiseksi.

Mikäli rekisteröity on vaatinut käsittelyn rajoittamista, näitä henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella (pl. tiedon säilyttäminen) tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi taikka tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Rekisterinpitäjän ilmoittaa henkilötietojen käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

12 Oikeus peruuttaa suostumus ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Vastustamisoikeutta ei ole siltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja on välttämätöntä sen toimeenpanemiseksi tai kun käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

13 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen:

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Silloin kun tämä on teknisesti mahdollista eikä tämä ole rekisterinpitäjän kannalta kohtuutonta, rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeuden toteuttaminen ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

14 Ohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi voidaan lähettää osoitteeseen info@stockmann.com.

Mikäli vastaus sisältää henkilötietoja, tiedot toimitetaan tapauksesta riippuen joko salattuna sähköisessä muodossa tai postitse henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistetaan kirjeen oikean vastaanottajan tietojen luottamuksellisuus.

Jos asia koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttämistä Stockmannin toiminnoissa, voit olla yhteydessä Stockmannin tietosuojavastaavaan. Saat yhteyden tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuoja@stockmann.com tai puhelimitse +358 (0)9 1211 ja pyytämällä puhelinvaihdetta yhdistämään tietosuojavastaavalle.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi