Osake ja osakepääoma

Osake

Lindex Group Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 1942.

Lindex Group Oyj:lla on yksi osakelaji, johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakkeen kaupankäyntitunnus on LINDEX ja ISIN-tunnus on FI0009000251.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 158 715 555 osaketta. Yhtiön osakekannan tuottama äänimäärä on 158 715 555 ääntä.

Yhtiön osakepääoman määrä on 77 556 538,26 euroa.

Osakeannit

2010-luku

2010 Merkinnät v. 2006 kanta-asiakasoptioilla, 52 047 B-osaketta
2011 Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla, 694 829 B-osaketta
2012 Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla, 207 854 B-osaketta

 

2000-luku

2000 Rahastoanti, nimellisarvon korottaminen 10 mk:sta 2 euroon
2008 Suunnattu osakeanti, 2 456 424 A-osaketta ja 3 152 936 B-osaketta
2009 Suunnattu osakeanti, 2 433 537 A-osaketta ja 3 215 293 B-osaketta
Merkintäetuoikeusanti, 1 592 786 A-osaketta ja 2 085 477 B-osaketta
Osakeannista laadittu esite 25.8.2009 (pdf)
Täydennys esitteeseen 26.8.2009 (pdf)
Liitteet:
Markkinointiesite (pdf)

 

1990-luku

1994 Rahastoanti 2A/B:1B
1998 Nimellisarvon puolittaminen 1 (nimellisarvo 20 mk):2 (nimellisarvo 10 mk)
Rahastoanti 2A:1A ja 2B:1B (10 mk nimellisarvoiset)
Uusmerkintä 4A/B:1B à 75 mk (rahastoannissa 1998 saaduilla osakkeilla ei merkintäoikeutta)

 

 

1980-luku

1980 Rahastoanti 2:1
Uusmerkintä 2:1 à 70 mk
Henkilökunnalle 8 000 osaketta à 70 mk
1984 Kaksi osakesarjaa, A ja B
Uusmerkintä 10:1 A-osaketta à 80 mk ja 10:1 B-osaketta à 180 mk
Henkilökunnalle 14 400 A-osaketta à 100 mk
1985 Suunnattu osakeanti ulkomaille, 50 000 B-osaketta à 227 mk
Osakkeiden nimellisarvon muutos 1 (nimellisarvo 60 mk):3 (nimellisarvo 20 mk)
Rahastoanti 1 (nimellisarvo 60 mk):1 (nimellisarvo 20 mk)
Suunnattu osakeanti kanta-asiakkaille, 200 000 A-osaketta à 85 mk sekä henkilökunnalle 104 000 A-osaketta à 75 mk
Suunnattu osakeanti ulkomaille, 100 000 B-osaketta à 65 mk
1986 Uusmerkintä 4A:1A à 75 mk tai 4A/B:1B à 75 mk
Suunnattuna kanta-asiakkaille 275 000 kpl à 140 mk ja henkilöstölle 50 000 kpl A-osakkeita à 110 mk
1988 Uusmerkintä 4A:1A 120 mk tai 1B à 70 mk, 4B:1B à 70 mk
Suunnattu anti Seppälä-yhtiöiden aikaisemmille omistajille, 250 000 A-osaketta à 301 mk ja 65 000 B-osaketta à 157 mk

1980

Rahastoanti 2:1
Uusmerkintä 2:1 à 70 mk
Henkilökunnalle 8 000 osaketta à 70 mk

1984

Kaksi osakesarjaa, A ja B
Uusmerkintä 10:1 A-osaketta à 80 mk ja 10:1 B-osaketta à 180 mk
Henkilökunnalle 14 400 A-osaketta à 100 mk

1985

Suunnattu osakeanti ulkomaille, 50 000 B-osaketta à 227 mk
Osakkeiden nimellisarvon muutos 1 (nimellisarvo 60 mk):3 (nimellisarvo 20 mk)
Rahastoanti 1 (nimellisarvo 60 mk):1 (nimellisarvo 20 mk)
Suunnattu osakeanti kanta-asiakkaille, 200 000 A-osaketta à 85 mk sekä henkilökunnalle 104 000 A-osaketta à 75 mk
Suunnattu osakeanti ulkomaille, 100 000 B-osaketta à 65 mk

1986

Uusmerkintä 4A:1A à 75 mk tai 4A/B:1B à 75 mk
Suunnattuna kanta-asiakkaille 275 000 kpl à 140 mk ja henkilöstölle 50 000 kpl A-osakkeita à 110 mk

1988

Uusmerkintä 4A:1A 120 mk tai 1B à 70 mk, 4B:1B à 70 mk
Suunnattu anti Seppälä-yhtiöiden aikaisemmille omistajille, 250 000 A-osaketta à 301 mk ja 65 000 B-osaketta à 157 mk

 

1970-luku

1970 Rahastoanti 2:1
Uusmerkintä 2:1 à 60 mk
1973 Uusmerkintä 5:1 à 60 mk
Henkilökunnalle 20 000 osaketta à 80 mk

1960-luku

1962 Rahastoanti 10:1
Henkilökunnalle 2 000 osaketta à 75 mk
1967 Osakkeiden nimellisarvo leimaamalla 50 mk:sta 60 mk:aan

Optio-ohjelmat

Tällä hetkellä Lindex Group Oyj:llä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Päättyneet optio-ohjelmat

Kanta-asiakasoptio-ohjelma 2012

Stockmannin kanta-asiakkaille suunnattu kanta-asiakasoptio-ohjelma 2012

Osakemerkinnät Stockmannin kanta-asiakasoptioilla 2012

Kanta-asiakasoptioita annettiin kanta-asiakkaille vuosien 2012 ja 2013 ostosten perusteella. Optiot oikeuttavat merkitsemään Stockmannin B-osakkeita hintaan 14,86 euroa/kpl merkintäaikana 2.5.-31.5.2015.

Stockmannin B-osakkeen markkinahinta oli 7,20 euroa 30.4.2015. Näiden olosuhteiden säilyessä osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä on edullisempaa kuin niiden merkitseminen optioilla.

Optio-ohjelma päättyy kokonaisuudessaan 31.5.2015, jonka jälkeen käyttämättömät optio-oikeudet raukeavat.

Lisätiedot:
Helsingin keskustan tavaratalon kanta-asiakaspalvelu: puh. (09) 1211 tai kanta-asiakas@stockmann.com

Kanta-asiakasoptiot 2012

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 päätti optio-oikeuksien antamista Stockmannin kanta-asiakkaille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen liitteenä olevin ehdoin.

Optioita annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa olivat 1.1.2012–31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää.

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2.–29.2.2012, eli 16,36 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Toukokuussa 2015 merkintähinta on 14,86 euroa B-sarjan osakkeelta. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.5.2014–31.5.2014 ja 2.5.2015–31.5.2015. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 000 000 eurolla ja yhtiön B-osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 2 500 000 uudella B-osakkeella.

Kanta-asiakasoptioiden 2012 ehdot

Kanta-asiakasoptioiden 2012 listalleottoesite

Avainhenkilöoptio-ohjelma 2010

Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnattu avainhenkilöoptio-ohjelma 2010

Vuoden 2010 yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500 000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500 000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013–31.3.2015, optio-oikeudella 2010B 1.3.2014–31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015–31.3.2017. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2.–28.2.2010 lisättynä 20 prosentilla eli 26,41 euroa. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010B on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2.–28.2.2011 lisättynä 10 prosentilla eli 25,72 euroa ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2.–29.2.2012 lisättynä 10 prosentilla eli 18,00 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Avainhenkilöoptioiden 2010 ehdot

Kanta-asiakasohjelma 2008

Kanta-asiakasohjelma 2008

Yleistä
Toukokuussa 2012 oli viimeinen mahdollisuus merkitä osakkeita Stockmannin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla. Merkintäaika kanta-asiakasoptioilla päättyi 31.5.2012.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuonna 2008 hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmannin kanta-asiakkaille. Päätöksen mukaisesti kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä 1.1.2008–31.12.2009 yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa olivat yhteensä vähintään 6 000 euroa, annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 optio-oikeutta. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annettiin vastikkeetta 20 optio-oikeutta. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas sai kaksi optio-oikeutta lisää. Jokainen optio oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmannin B-osakkeen. Vuonna 2012 merkityt osakkeet oikeuttavat vuodelta 2012 mahdollisesti jaettavaan osinkoon, joka maksetaan keväällä 2013.

Kanta-asiakasoptioiden ehdot

Merkintäaika
Merkintäaika oli toukokuussa 2012 eli 2.–31.5.2012. Osakkeiden merkintäaika päättyi torstaina 31.5.2012, johon mennessä osakkeet tuli merkitä ja maksaa. Mikäli osakkeita ei merkitty, optio-oikeudet raukesivat ja muuttuivat arvottomiksi.

Merkintähinta
Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta vuonna 2011 oli 8,79 euroa/osake ja vuonna 2012 8,29 euroa/osake.

Osakkeen merkintähinta on varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2009 päätöksen mukaisesti yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä ajanjaksolla 1.–28.2.2009 eli 11,28 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta oli vuoden 2009 merkintäoikeusannin ja yhtiökokouksen vuodelta 2011 päättämän osingon jälkeen 8,29 euroa osakkeelta toukokuussa 2012. Merkintäoikeutta voi käyttää vain kerran, ja minimimerkintä oli 20 Stockmannin B-osaketta.

Merkintä
Osakemerkinnän järjestäjäpankkina toimi Handelsbanken. Osakkeiden merkintä ja maksaminen onnistuu helposti useissa merkintäpaikoissa:

  • oman verkkopankin (Nordea, Handelsbanken, Osuuspankki, Sampo Pankki, Tapiola, Aktia, Säästöpankki/POP) tunnuksilla sähköisessä merkintäpalvelussa: www.handelsbanken.fi/stockmann
  • Stockmannin Suomen tavaratalojen kanta-asiakaspalveluissa
  • kaikissa Handelsbankenin Suomen konttoreissa

Osakkeiden merkintää varten tulee olla arvo-osuustili, jonka voi avata pankissa tai Euroclear Finland Oy:ssä (ent. Arvopaperikeskus).

Osakemerkintään liittyvät asiakirjat
Osakemerkintää koskeva listalleottoesite
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2011
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2010
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2009

Osakkeiden näkyminen arvo-osuustilillä
Merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille sen jälkeen, kun yhtiön osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 29.6.2012.

Avainhenkilöoptio-ohjelma 2006

Avainhenkilöoptio-ohjelma 2006

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 21.3.2006 hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmann-konsernin avainhenkilöille. Stockmann-konsernin johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille sekä Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettiin yhteensä 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeuksista 375 000 merkittiin tunnuksella 2006A, 375 000 tunnuksella 2006B, 375 000 tunnuksella 2006C ja 375 000 tunnuksella 2006D. Merkintäaika optio-oikeuksilla 2006A oli 1.3.2008 –31.3.2010, optio-oikeudella 2006B 1.3.2009–31.3.2011 ja optio-oikeudella 2006C 1.3.2010–31.3.2012. Optio-oikeuksilla 2006A, 2006B ja 2006C ei tehty yhtään osakemerkintää. Optio-oikeudet 2006D raukesivat 31.12.2010, sillä hallituksen ennen näiden optio-oikeuksien jakamista määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit eivät täyttyneet.

Avainhenkilöoptioiden 2006 ehdot