Kuvituskuva jossa kello ja muotoja

Lindex group oyj

Lindex Group Oyj on kansainvälinen monikanavainen vähittäiskaupan konserni, jolla on kaksi divisioonaa: Lindex-muotiketjut ja Stockmann-tavaratalot sekä verkkokaupat. Joulukuun 2023 lopussa sillä oli 42 328 osakkeenomistajaa ja 5 801 työntekijää.

Strateginen arviointi Lindexin nostamisesta konsernin liiketoiminnan keskiöön

Konsernin hallitus päätti 25.9.2023 käynnistää strategisen arvioinnin omistaja-arvon kasvattamiseksi nostamalla Lindex-konsernin liiketoiminnan keskiöön. Osana strategista arviointia konserni selvittää strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle.

yhtiökokous 2024

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 21.3.2024 klo 13.00 Pikku-Finlandiassa Helsingissä, osoitteessa Karamzininranta 4.

Tutustu osakkeisiin ja omistuspohjaan

Osakkeet ja omistus -sivuille olemme koonneet monipuolista tietoa Lindex-konsernin osakkeista ja omistuksesta.

Uusimmat pörssitiedotteet

KONSERNIN johto

Hallitus

Lindex-konsernin hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Sari Pohjonen.

Johtoryhmä

Lindex-konsernin johtoryhmään kuuluu neljä jäsentä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii 12.5.2023 alkaen Susanne Ehnbåge.

Kuvituskuva jossa kasvin lehti ja huonekaluja

hallinnointi

Lindex-konserni noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

raportit ja julkaisut

Lindex-konsernin toiminnasta saat lisää tietoa raporteista ja julkaisuista, jotka olemme koonneet omalle alasivulleen. Avaa koostesivu alta.

Ir-kalenteri

IR-kalenterista löydät ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat sekä muut sijoittajalle tärkeät päivämäärät. Avaa IR-kalenteri alta.