Ihmiset ja yhteiskunta

Sosiaalisessa vastuussa Lindex Group Oyj:n molempien divisioonien tavoitteena on omalta osaltaan varmistaa työskentelyolosuhteiden eettisyys ja turvallisuus ja edistää näitä. Lindex-konsernin ihmisoikeuspolitiikka luo pohjan sosiaaliselle vastuulle, ja konserni on sitoutunut useisiin kansainvälisiin periaatteisiin. 

Konsernilla ei ole omia tehtaita. Tiivis yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa parantaa laatua ja läpinäkyvyyttä sekä lisää vastuullisuuteen liittyvää osaamista koko hankintaketjussa.  

Tavarantoimittajien valinnassa kiinnitetään huomiota moneen tekijään. Tärkeimpiä kriteerejä ovat Lindex-konsernin asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, tavarantoimittajan tietotaito ja toimituskyky, laatu ja hinta, vastuullisuus etenkin työolosuhteissa ja ympäristöasioissa sekä mahdollisuus pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 

ihmisoikeus­periaatteemme

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen osa konsernimme arvoja ja toimintaa. Ihmisoikeusperiaatteet täydentävät toimintaperiaatteitamme ja tarkentavat konsernin lähestymistavan ihmisoikeuksiin.

Tavarantoimittajat sitoutuvat toimintaperiaatteisiin 

Lindexillä ja Stockmannilla on riskimaissa sekä suoria tavarantoimittajia että tuotantolaitoksia. Kaikkien tavarantoimittajien edellytetään noudattavan Lindex-konsernin toimintaperiaatteita tai osoittavan sitoumuksensa muihin vastaaviin toimintaperiaatteisiin sekä sitoutuvan jatkuvaan parantamiseen.  

Vastuullisuuskysymyksistä keskustellaan ostoneuvotteluissa ja toimittajasopimuksen solmimisen yhteydessä. Toimintaperiaatteiden toteutuminen varmistetaan kumppanitehtaiden osalta tekemällä omia ja kolmannen osapuolen auditointeja, vierailemalla tehtaissa sekä käymällä jatkuvaa vuoropuhelua.  

Lindex-konsernilla on arvoketjun alkuvaiheen maissa merkittävä työllistävä vaikutus erityisesti naisten keskuudessa, mikä parantaa naisten asemaa ja ansaintamahdollisuuksia. 

Säännöllistä hyväntekeväisyystyötä ja yhteiskuntavastuuprojekteja 

Yhteiskuntavastuu- ja hyväntekeväisyysprojektit ovat osa Lindex-konsernin säännöllistä toimintaa. Konserni tukee eri hyväntekeväisyysjärjestöjä vuosittain antamalla lahjoituksia valituille yleishyödyllisille yhteisöille.  

Hyväntekeväisyystoimia tehdään osana kaupallisia kampanjoita. Lindex on esimerkiksi Roosa nauha -kampanjan yksi pääyhteistyökumppaneista. Lindexillä on useita muita kansainvälisiä ja paikallisia yhteistyökumppaneita.

Lue Lindexin sivuilta yhtiön hankkeista ja kumppanuuksista (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Stockmann osallistuu vuosittain yhteistyökampanjoihin useiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Yksi tärkeimmistä on joulun hyväntekeväisyyskampanja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa. Lisäksi Stockmann on tehnyt hyväntekeväisyyteen liittyvää yhteistyötä muun muassa Punaisen Ristin kanssa kaikissa kolmessa toimintamaassaan. 

Stockmann tekee hyväntekeväisyysyhteistyötä kierrätyksen edistämiseksi lahjoittamalla myynnistä poistettuja tuotteita, tuotenäytteitä ja ylijäämämateriaaleja paikallisille kumppaneille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja kierrätystoimijoille. Näiden kumppaneiden valinnassa kiinnitetään huomiota vähäosaisten tukemiseen ja lahjoitusten toimittamiseen niitä tarvitseville.  

Stockmann on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä muun muassa Hope Yhdessä Yhteisesti ry:n kanssa, joka välittää lahjoitukset eteenpäin vähävaraisille suomalaisperheille. Yhteistyö Kierrätyskeskuksen kanssa on tuorein Stockmannin Suomessa solmimista kumppanuuksista. 

vastuullisuuden johtaminen ja sitoumukset

Lindex-konsernin divisioonilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, ja vastuullisuus on keskeinen osa koko konsernin toimintaa. Lue, miten johdamme vastuullisuutta, ja millaisia sitoumuksia olemme tehneet.