Hallinnointi

Lindex Group Oyj noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa cgfinland.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Lindex-konserni noudattaa kokonaisuudessaan vuoden 2020 hallinnointikoodin suosituksia.

Hallinnointiselvitykset

Lue hallinnoinnista lisää vuosittaisesta hallinnointiselvityksestä. Linkistä pääset avaamaan vuoden 2023 hallinnointiselvityksen.