Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja epävarmuustekijät

Lindex-konsernin puolivuosikatsaus 2024, julkaistu 19.7.2024

Lindex-konserniin kohdistuu toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja toimitusketjusta sekä taloudellisista tekijöistä aiheutuvia riskejä. Konsernin keskeiset riskit liittyvät makrotaloudelliseen tilanteeseen ja sen mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin kuluttajakäyttäytymiseen sekä valuuttakurssivaihteluihin. Koska konsernin toimitusketju on maailmanlaajuinen, odottamattomat logistiikkaongelmat voivat lisätä rahtikustannuksia ja pidentää toimitusaikoja. Lisäksi normaali vuosittainen kausivaihtelu vaikuttaa Lindex-konsernin liiketoimintaan. Tarkempia tietoja taloudellisista riskeistä on Lindex-konsernin vuoden 2023 talouskatsauksessa osoitteessa https://report.stockmanngroup.com/vuosi2023/.

Lindex Group Oyj:n saneerausohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 73,1 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta. Kesäkuun lopussa vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyi vielä yksi kiistanalainen vaatimus, joka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen.

Riskienhallinta lindex-konsernissa

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti liiketoimintayksiköissä.