Ansvarsfull arbetsgivare

Koncernens styrka baserar sig på människor som gör sitt bästa för kunderna. Våra medarbetare har möjligheter att växa och utvecklas samt bidra till en hållbar framtid och ta ansvar, förverkliga sig själva och utnyttja sin kompetens. 

Koncernens gemensamma HR-principer

  • vi bemöter alla likvärdigt och främjar mångfald och delaktighet
  • vi erbjuder en sund arbetsmiljö som främjar egna initiativ
  • vi leder oss själva och varandra utifrån värderingar
  • våra arbetsplatser är beroende av individer och team som presterar och utvecklas
  • vi främjar fortlöpande inlärning och stöder vars och ens tillväxt
  • vi främjar möjligheter till deltagande och social samhörighet

Vi följer regelbundet upp genomförandet av personalpolicyn.

Vi strävar efter jämställdhet och mångfald

Lindexkoncernen vill främja en kultur som utgår från människor och som präglas av respektfullt, rättvist och jämlikt bemötande av alla medarbetare med respekt för mångfald.

Ett av delområdena i vår jämställdhetsplan är jämställda och rättvisa löner. Koncernen har nolltolerans mot diskriminering och annat osakligt beteende. Vid valet av medlemmar i styrelsen och ledningsgrupperna strävar vi efter att ta hänsyn till mångfald genom att de valda personerna ska representera olika yrkeskårer, utbildningsområden, internationella bakgrunder, åldrar och kön.

Vi främjar en transparent kultur, och två personalrepresentanter deltar i styrelsemötena. Våra divisioner strävar efter att säkerställa ett respektfullt och jämställt bemötande av medarbetarna genom specifika planer. Du kan läsa mer om divisionernas HR-praxis på deras webbplatser.

Lindex som arbetsgivare

Stockmanndivisionen som arbetsgivare