lindexkoncernens utsikter

Publicerad den 15 juli 2024:

Resultatprognos för år 2024 (uppdaterad den 15 juli 2024):
Lindexkoncernen förväntar sig att förändringen i omsättningen i lokala valutor år 2024 kommer att bli mellan -2 % och +2 % jämfört med år 2023. Koncernens justerade rörelseresultat uppskattas vara 70–90 miljoner euro. Valutakursfluktuationer kan ha en stor inverkan på det justerade rörelseresultatet.

Tidigare resultatprognos för år 2024 (publicerad den 9 februari 2024):
Lindexkoncernen förväntar sig att omsättningen kommer att öka med 1–3 % i lokala valutor år 2024 jämfört med år 2023. Koncernens justerade rörelseresultat uppskattas vara 70–90 miljoner euro. Valutakursfluktuationer kan ha en stor inverkan på det justerade rörelseresultatet.

Marknadsutsikter för år 2024:
Marknadsläget väntas vara fortsatt tufft 2024. Det makroekonomiska läget i Europa förblir osäkert på grund av det fortsatt instabila geopolitiska läget. Den höga räntenivån belastar den ekonomiska tillväxten, och detaljhandeln kan påverkas av en lägre konsumtionsefterfrågan. Prognoserna indikerar en stagnerad BNP-utveckling (bruttonationalprodukt) eller en svag tillväxt på bolagets huvudmarknader. Inflationen väntas fortsätta att avta från höga till målsatta nivåer. Läget kan variera mellan koncernens marknader. Störningar i leveranskedjor och internationell logistik kan inte heller uteslutas under året.

lindexkoncernens halvårsrapport 2024

Klicka på länken nedan för att läsa hela delårsrapporten.