Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktör Susanne Ehnbåge,  Lindexkoncernens halvårsrapport 2024, publicerad den 19 juli 2024

Inom Lindexkoncernen fortsätter vi vårt strategiska arbete för att öka tillväxten och värdeskapandet. Samtidigt som vi fokuserar på att uppnå våra finansiella mål, gör vi vårt yttersta för att säkerställa Lindexkoncernens beredskap att kunna ta vara på framtida affärsmöjligheter. Vi fortsätter att fördjupa vår förståelse av kunderna, vi förstärker vårt sortiment, utvecklar nya försäljningskanaler, investerar i digitalisering, skapar smidigare processer och gör framsteg i enlighet med vår hållbarhetsagenda. Allt detta i linje med våra divisioners strategier.

Andra kvartalet var tudelat för Lindexkoncernen. I april och maj presterade våra bägge divisioner väl. Men i juni minskade omsättningen på grund av ett färre antal butiksbesök, i synnerhet inom Lindexdivisionen. Trots detta låg koncernens omsättning och bruttomarginal på samma nivå som under jämförelseperioden, till en stor del tack vare Stockmanndivisionens lyckade Galna Dagar-kampanj i april.

Koncernens justerade rörelseresultat minskade på grund av nedgången i omsättningen i juni och de planenliga högre marknadsförings- och digitaliseringskostnaderna som möjliggör framtida tillväxt. Jag är nöjd med att Stockmanndivisionen förbättrade sitt justerade rörelseresultat månad för månad jämfört med året innan. Denna utveckling, som stärktes av en förbättrad operativ effektivitet, lindrade till en del minskningen i koncernens resultat. Orsakerna till den minskade omsättningen i juni har analyserats, och resultaten visade en minskning inom hela modemarknaden. Såsom vi kommunicerat tidigare, förblir marknadsutsikterna utmanande.

I juni godkände Science Based Targets initiative (SBTi) Lindexkoncernens vetenskapligt baserade klimatmål, som går ut på att minska växthusgasutsläppen med 42 % fram till 2030 jämfört med 2022 från både vår egna verksamhet (Scope 1 och 2) och värdekedjan (Scope 3). SBTi:s validering engagerar oss i att vidta ytterligare klimatåtgärder och samtidigt öka affärsverksamhetens lönsamhet och hållbarhet. Valideringen är en viktig milstolpe för vår strävan efter att minska klimatkonsekvenserna, och vårt systematiska arbete har redan resulterat i en betydande minskning av utsläppen.

Lindexkoncernen fortsätter att utreda strategiska alternativ för Stockmanns varuhusverksamhet, och utvärderingen förväntas slutföras inom år 2024. Vi strävar också efter att avsluta skuldsaneringsprogrammet så fort som möjligt. Under andra kvartalet nådde vi en överenskommelse med Nordika II SHQ Oy, vilket innebär att endast ett bestritt yrkande kvarstår.

Jag ser fram emot vår fortsatta resa mot en hållbar och lönsam tillväxt tillsammans med Lindexkoncernens team. Vår största investering som möjliggör framtida tillväxt, Lindex nya omnikanalbaserade distributionscenter, tas i drift på hösten. Dessutom framskrider våra projekt för att utveckla digitaliseringen och skapa smidigare processer väl, vilket stöder den operativa effektiviteten. Jag vill tacka alla våra medarbetare för deras engagemang för våra strategiska mål.

lindexkoncernens halvårsrapport 2024