Ihmisoikeuksien varmistaminen

Stockmann on sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa ja eettisiä liiketoimintatapoja koko hankintaketjussaan. Vastuullisuusstrategiamme mukaisesti tavoittelemme parempaa työelämää. Omassa työyhteisössämme edistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Toimitusketjussamme vahvistamme eettisiä työkäytäntöjä. 

Stockmann on ollut amfori BSCI:n (aiemmin Business Social Compliance Initiative, BSCI) jäsen vuodesta 2005 lähtien. Amfori BSCI on yritysvetoinen aloite, jonka jäsenet ovat sitoutuneet parantamaan tuotantolaitosten ja -tilojen työoloja kaikkialla maailmassa. 

Amfori BSCI:n toimintaperiaatteet sisältävät 11 kansainvälisestä sopimuksesta johdettua keskeistä työelämän oikeutta. Jäsenyritykset ja niiden liikekumppanit sitoutuvat ylläpitämään ja jatkuvasti parantamaan näiden oikeuksien toteutumista hankintaketjuissaan. Stockmann viestii amfori BSCI:n toimintaperiaatteista aktiivisesti tavarantoimittajille ja tuottajille ja tekee niiden kanssa yhteistyötä hankintaketjun työolojen parantamiseksi. 

vastuullisuus­raportti

Auditoinneista kerrotaan lisää konsernimme vastuullisuusraportissa.

tehdaslista

Julkaisemme käyttämämme tehtaat ja toimittajat säännöllisesti päivitettävällä listalla.