Ansvar för miljön

De två viktigaste temana inom Stockmanns miljöansvar är klimatfrågor och cirkulär ekonomi. Vi minskar värdekedjans klimatkonsekvenser i enlighet med Parisavtalet och har förbundit oss till Science Based Targets initiative (SBTi). Cirkulär ekonomi får en allt större roll i vårt produkt- och serviceutbud.  

Vi satsar hela tiden på affärsverksamhet som stöder cirkulär ekonomi genom att analysera nya lösningar för att förlänga produkternas och materialens ekonomiska livslängd samt minska klimatkonsekvenserna och användningen av naturresurser. Dessutom utvecklar vi tjänster som stöder cirkulär ekonomi. 

Vi fäster uppmärksamhet vid förpackningsmaterialens kvalitet, återvinningsbarhet och volym i syfte att minimera förpackningsmaterialens miljöbelastning.

Vi förbättrar materialeffektiviteten för att undvika onödigt förpackningsmaterial. Vi följer aktivt upp utvecklingen inom branschen och lagstiftningen. Plastkassarna består huvudsakligen av återvunnen plast, medan papperskassarna och pappförpackningarna är tillverkade av FSC-certifierat material. Förpackningsmaterialen i nätbutiken är delvis tillverkade av återvunnet material. I nätbutiken kan man beställa plastfria leveranser. 

Varuhusen i Finland följer det certifierade ISO 14001-miljösystemet, och varuhusen i Baltikum tillämpar Stockmanns miljösystem och anvisningar. Bolaget samarbetar aktivt med sina tjänsteleverantörer, som spelar en viktig roll i uppnåendet av miljömålen.  

klimat

Ta del av Lindexkoncernens vetenskapligt baserade klimatmål.  

Cirkulär ekonomi 

Läs mer om hur vi främjar cirkulär ekonomi när vi designar våra egna varumärken.