Ledningsgruppen

Lindex Group Abp:s verkställande direktör leder koncernens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp.

Susanne Ehnbåge är bolagets verkställande direktör fr.o.m. den 12 maj 2023.

I Lindexkoncernen ledningsgrupp ingår fyra medlemmar. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Förutom koncernens ledningsgrupp har Lindex- och Stockmanndivisionerna egna operativa ledningsgrupper. Information om styrelsens belöningar finns i den årliga redogörelsen om löner och belöningar (länken öppnas på samma flik)

Susanne Ehnbåge

Lindexkoncernens och Lindexdivisionens verkställande direktör

 • f. 1979, svensk medborgare
 • EM, Lindexkoncernens och Lindexdivisionens verkställande direktör
 • Till Lindex 2018
 • I nuvarande position inom Lindexkoncernens sedan år 2023

Tove Westermarck

Stockmanndivisionens operativa direktör

 • f. 1968, finsk medborgare
 • EM, Stockmanndivisionens operativa direktör
 • Till Stockmann år 1991, i nuvarande position sedan år 2023

Annelie Forsberg 

Lindexkoncernens och Lindexdivisionens ekonomidirektör

 • f. 1972, svensk medborgare
 • EM, Lindexkoncernens och Lindex ekonomidirektör
 • Till Lindex år 2018, i nuvarande position sedan år 2022

Jukka Naulapää

Lindexkoncernens direktör för juridiska ärenden

 • f. 1966, finsk medborgare
 • JK, direktör för juridiska ärenden
 • Till Stockmann år 1998, i nuvarande position sedan år 2008

Tilläggsinformation om ledningsgruppens medlemmar:

Susanne Ehnbåge

Viktigaste arbetsuppgifter Verksamhetsperiod
Lindexkoncernens verkställande direktör, sedan 12.5.2023 2023–
Lindex, verkställande direktör 2018–
NetOnNet Group, koncernchef 2016–2018
NetOnNet Group, vice koncernchef 2015–2016
SIBA AB, verkställande direktör 2014–2017
SIBA AB, vice verkställande direktör 2011–2014
SIBA AB, marknadschef 2008–2011
Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag Begynnelseår
Komplett Group, styrelsemedlem 2023–
Ahlsell AB, styrelsemedlem 2018–

Tove Westermarck

Viktigaste arbetsuppgifter Verksamhetsperiod
Chief Operating Officer, Stockmanndivisionen 2023–
Chief Stockmann Style Officer 2022–2023
Chief Operating Officer, Stockmann Retail 2019–2022
Direktör för leveranskedjan 2016–2019
Utvecklingsdirektör 2014–2016
Direktör, varuhusgruppens distanshandelsaffärsverksamhet 2013–2014
Direktör för varuhusen i Ryssland 2008–2013
Försäljningsdirektör för varuhusen i Ryssland 2007–2008
Utlandsverksamhetens marknadsföringsdirektör 2005–2007
Direktör, varuhuset i Tallinn 2004–2005
Marknadsföringschef, varuhuset i Helsingfors centrum 2001–2004
Försäljningschef, varuhuset i Helsingfors centrum 1999–2000
Principal positions of trust at present Since
Fashion and Sports Commerce association, member of the Board 2022–

Annelie Forsberg

Viktigaste arbetsuppgifter Verksamhetsperiod
Lindexkoncernen, ekonomidirektör 2022–
Lindex, ekonomidirektör 2018–
NetOnNet AB, ekonomidirektör 2017–2018
Lagerhaus AB, tf. verkställande direktör 2016
Lagerhaus AB, ekonomidirektör 2016
Intersport AB, ekonomidirektör 2012–2015
ICA Nonfood AB, ekonomidirektör 2010–2012
ICA Nonfood AB, Head of Business Controlling 2008–2010
Gulins Fastigheter, ekonomidirektör 2006–2008
Coop Norden AB, Head of Accounting 2001–2006
Bure Equity publ, Capio, Head of Treasury & Accounting 1999–2001
Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag Begynnelseår
Nordic Cleanroom AB, styrelsemedlem 2018–

Jukka Naulapää

Viktigaste arbetsuppgifter Verksamhetsperiod

Lindex Group Abp direktör för juridiska ärenden

2006–
Bolagets jurist 1998–2006
Ledningsgruppens sekreterare 2001–
Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat 1991–1998
Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag Since
Lindex, styrelsemedlem 2018–

Läs mer om ledningens aktieinnehav och affärstransaktioner här (länken öppnas på samma flik).

Ladda ner bilderna på ledningsgruppens medlemmar genom att klicka på bilderna på denna sida. Du kan också ladda ner bilderna via webbplatsens mediebank (länken öppnas på samma flik).