Styrelsen

Bolagets styrelse består enligt Lindexkoncernens bolagsordning av minst fem och högst nio medlemmar, som väljs för ett år i sänder. Mandatperioden för en styrelsemedlem inleds vid den bolagsstämma då han eller hon väljs och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarna valdes vid bolagsstämman som hölls den 22 mars 2023. Styrelsen har för närvarande sex medlemmar, av vilka ingen är styrelsemedlem på heltid. Styrelsen väljer inom sig en styrelseordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Information om styrelsens belöningar finns i den årliga redogörelsen om löner och belöningar (länken öppnas på en ny flik).

Styrelsemedlemmar

Sari Pohjonen
ordförande

 • f. 1966, finsk medborgare
 • Ekon.mag.
 • Professionell styrelsemedlem
 • Medlem sedan 2022
 • Medlem av revisionskommittén samt personal- och belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
Roland Neuwaldin kuva

Roland Neuwald
Vice ordförande

 • f. 1964, tysk medborgare
 • Oberoende konsult
 • Medlem sedan 2021
 • Medlem av revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Stefan Björkman

 • f. 1963, finsk medborgare
 • DI
 • Verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet rf.
 • Medlem sedan 2019
 • Ordförande för personal- och belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget

Timo Karppinen

 • f. 1964, finsk medborgare
 • Pol.mag.
 • Ekonomidirektör, Posti Group Abp
 • Medlem sedan 2022
 • Ordförande för revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Tracy Stone

 • f. 1962, brittisk medborgare
 • Verställande direktör,
  Polly King & Co
 • Medlem sedan 2018
 • Medlem av personal- och belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Harriet Williams

 • f. 1980, brittisk medborgare
 • FM
 • Direktör, global näthandel, LEGO Group
 • Medlem sedan 2021
 • Medlem av personal- och belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Tilläggsinformation om styrelsemedlemmarna

Sari Pohjonen

Väsentlig arbetserfarenhet Period
Oriola, ekonomi- och finansdirektör 2021-2022
Fiskars Group, ekonomidirektör 2017–2021
Fiskars Group, ställföreträdande VD 2018–2021
Fiskars Group, tillfällig verkställande direktör 2020
Fiskars Group, President, SBU Functional 2019–2020
Reima Group, ekonomidirektör och ställföreträdande VD 2013–2016
Fiskars Group, flera ledningspositioner 2008–2013
Sanoma WSOY, flera ledningspositioner 2001–2008
Väsentligaste förtroendeuppdrag Period
Kalmar Oyj, styrelsemedlem 2024–
Spinnova plc, styrelsemedlem 2022–2023
Aktia Pankki plc, styrelsemedlem 2022–
Oilon Group Oy, styrelsemedlem 2021-
Jane and Aatos Erkko Foundation, styrelsemedlem 2021-
VR-Group Abp, styrelsemedlem 2019-

Roland Neuwald

Väsentlig arbetserfarenhet Period
Verkställande direktör, Galeria Kaufhof 2017–2019
Senior Advisor, Zur Rose Suisse AG 2017
Förändringsdirektör, Orell Füssli Thalia AG 2016
Senior Advisor, Oliver Wyman 2015
Operativ partner, Advent International 2013–2014
Verkställande direktör, real,- Holding GmbH 2010–2012
Operativ direktör (COO), real,- Holding GmbH 2007–2010
Integrationsdirektör,  verkställande direktör för Walmart Tyskland, Metro Group 2006–2007
Verkställande direktör, Extra Verbrauchermärkte GmbH 2003–2006
Affärsenhetsdirektör, Metro Group Buying GmbH 2002–2003
Regiondirektör, real,- SB-Warenhaus GmbH 1999–2002
Flertalet ledande positioner, Allkauf SB-Warenhaus GmbH 1990–1998
Väsentligaste förtroendeuppdrag Period
Medlem av förvaltningsrådet,
Leder & Schuh AG
2023–
Ledningsgruppens ordförande, medlem av förvaltningsrådet, Eko Holding S.A. 2013–2014
Ordförande i den rådgivande styrelsen, METRO Group Logistics 2010–2012
Vice verksamhetsledare, styrelsemedlem, German Retail Federation (HDE e.V.) 2010–2012

Stefan Björkman

Viktigaste arbetsuppgifter Period
Föreningen Konstsamfundet, verkställande direktör 2018–
Ilmarinen, vice verkställande direktör, tf. verkställande direktör 2018
Etera, verkställande direktör 2014–2018
Aktia, vice verkställande direktör och ekonomidirektör 2008–2014
Aktia, vice verkställande direktör 2006–2008
Oral Hammaslääkärit Oyj, verkställande direktör 2006
Turvatiimi Oyj, verkställande direktör 2004–2006
Menire Oyj, verkställande direktör 2002–2004
erVentures Oy, partner 2001–2002
Kone, Vice President – Alliances and acquisitions 2000–2001
Kone Japan, President 1996–1999
Väsentligaste förtroendeuppdrag Period
Nordic Retail Partners JV LP, styrelseordförande 2023–
Alandia Försäkringsbolag Abp, styrelseordförande 2021-
KSF Media, styrelseordförande
Hufvudstadsbladet Ab, styrelsemedlem
2018–2023
2023–
Amos Rex, styrelsemedlem
styrelseordförande
2018–2023
2023–
CorGroup, styrelsemedlem
styrelseordförande
2007–2014, 2017–2023
2023–
Coronaria Oy, styrelseordförande 2007–
Aktia Mortgage Bank, styrelseordförande 2007–2014
Aktia Life Insurance, styrelseordförande 2008–2014

Timo Karppinen

Viktigaste arbetsuppgifter Period
Posti Group Abp, ekonomi- och finansdirektör 2021–
DNA Abp, ekonomi- och finansdirektör 2012–2020
Ponsse Abp, utvecklings- och strategidirektör 2010–2012
Nokia North America, ekonomidirektör 2008–2010
Nokia APAC, ekonomidirektör 2006–2008
Nokia China, ekonomidirektör 2000–2005
Nokia Mobile Phones, China & Hong Kong, Business Controller 1997–2000
Nokia Mobile Phones UK, Financial Controller 1993–1997
Nokia Mobile Phones, Assistant Controller 1992–1993
Nokia Mobile Phones, Financial Controller, Trainee Program 1990–1992
Väsentligaste förtroendeuppdrag Period
Kielikone Oy, styrelsemedlem 2022–
Sunit Oy, styrelsemedlem 2011–2012
Finnish American Chamber of Commerce, New York, Vice President 2009–2010
EU Chamber of Commerce, Singapore, styrelsemedlem 2005–2006
EU Chamber of Commerce, China, styrelsemedlem 2003–2005
Finnish Business Council, China, styrelseordförande 2003–2004

Tracy Stone

Viktigaste arbetsuppgifter Period
Polly King & Co, verkställande direktör 2017–
Perry Ellis International, tf. verkställande direktör Europa 2017
LK Bennet, koncernens kommersiella direktör 2015–2017
Gant AB, tf. operativ direktör (COO) 2013–2015
Gant AB, global försäljningsdirektör 2012–2013
Gant UK, verkställande direktör 2006–2012
House of Fraser, Head of Beauty 2004–2006
Space.NK, försäljnings- och detaljhandelsdirektör 1998–2004

Harriet Williams

Viktigaste arbetsuppgifter Period
Direktör, global näthandel och detaljhandelsverksamhet, LEGO Group 2023–
Direktör, global näthandel, LEGO Group 2019–
Direktör, digital affärsverksamhet (CDO), The Body Shop 2015–2018
Flerkanalsdirektör, LLX GBS (JAB Holding)  2013–2015
Vice direktör för digital affärsverksamhet, Gucci  2012
Direktör för digital affärsverksamhet, Debenhams Retail plc 2007–2012
Strategikonsult, Makaron Associates 2003–2007
Affärsanalytiker, Caterpillar Finning 2001–2003
Väsentligaste förtroendeuppdrag Period
Extern styrelsemedlem, Gear4Music plc 2021–
Styrelsens oberoende digitala rådgivare, Good Hotel Group 2018–2020
Styrelsens oberoende digitala rådgivare, Mary Katarantzou 2016–2017
Medlem i rådgivande kundorgan, Demandware (Salesforce) 2013–2015

Personalrepresentanter i styrelsen

Personalrepresentanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. De är inte medlemmar av styrelsen.

Petri Leskelä

 • f. 1970, finsk medborgare
 • Huvudförtroendeman, Stockmann
 • Personalrepresentant vald av Lindex Group Abps koncernnämnden

Kimmo Myllymäki

 • f. 1978, finsk medborgare
 • Försäljningschef
 • Personalrepresentant, vald av de högre tjänstemännen i Lindex Group Abp 

Läs mer om ledningens aktieinnehav och affärstransaktioner här (länken öppnas på samma flik).

Ladda ner bilderna på styrelsemedlemmarna genom att klicka på bilderna på denna sida. Du kan också ladda ner bilderna via webbplatsens bildbank (länken öppnas på samma flik).