ersättningsrapporter

Redogörelse om löner och belöningar 2023

Redogörelse om löner och belöningar 2022

Redogörelse om löner och belöningar 2021

Redogörelse om löner och belöningar 2020

Redogörelse om löner och belöningar 2019

Redogöresle om löner och belöningar 2018

Redogöresle om löner och belöningar 2017

Redogörelse om löner och belöningar 2016

Redogörelse om löner och belöningar 2015

Redogörelse om löner och belöningar 2014

Redogörelse om löner och belöningar 2013

Redogörelse om löner och belöningar 2012

Redogörelse om löner och belöningar 2011

Redogörelse om löner och belöningar 2010

Redogörelse om löner och belöningar 2009

Belöning inom Lindexkoncernen

Syftet med ersättningarna är att bidra till uppnåendet av hållbara kort- och långsiktiga resultat, implementeringen av Lindexkoncernens strategi, värderingar och aktieägarnas långsiktiga intressen med hjälp av motiverade och resultatinriktade medarbetare. Ersättningarna baserar sig på marknadspraxis, prestationer, kompetens, erfarenhet och arbetsuppgifternas omfattning/komplexitet.