Capital Markets Day 2011

Stockmann arrangerade en kapitalmarknadsdag i S:t Petersburg i Ryssland den 7 september 2011. Dagen gav en bred inblick i Stockmannkoncernens verksamhet, med tonvikt på koncernens aktiviteter i Ryssland.

Programmet inkluderade presentationer av Stockmanns verkställande direktör, direktörerna för affärsenheterna och nyckelpersoner inom Stockmanns verksamhet i Ryssland. Dagen innehöll även en guidad tur i Stockmanns nya köpcentrum Nevsky Centre.

Börsmeddelandet som publicerades om kapitalmarknadsdagen 7.9.2011: Översikt över strategin och affärsverksamheterna

Kapitalmarknadsdagens presentationer

Hannu Penttilä, verkställande direktör: The Stockmann Group’s Strategy

Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, direktör för varuhusgruppen:
Multi-market, multi-channel Department Store Division

Terhi Okkonen, verkställande direktör, Seppälä: Seppälä – International fashion from Finland

Göran Bille, verkställande direktör, Lindex: Lindex’s expansion into a world class fashion experience

Lauri Veijalainen, utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet: Doing business in Russia

Tove Westermarck, direktör för varuhusen i Ryssland: Introduction to Nevsky Centre