hållbarhetsRapporter

Lindexkoncernen publicerar årligen en samhällsansvarsöversikt för hela koncernen. Lindexkoncernen ekonomiska rapportering har uppgjorts enligt internationell bokslutsstandard (IFRS) med iakttagande av den finska bokförings- och gemenskapslagstiftningen som kompletterar IFRS-bestämmelserna. Läs mer om koncernens ekonomiska nyckeltal på investerarsidorna (länken öppnas i samma fönster). Lindex publicerar sin egen hållbarhetsrapport årligen på sin hemsida (länken öppnas på nya sidan).

hållbarhetsrapportering

Lindexkoncernens årliga hållbarhetsrapport presenterar fokusområden och resultat av Lindexkoncernens ansvarsarbete i enlighet med Global Reporting Inititatives (GRI) Standard. Det är en del av rapporteringshelheten som också inkluderar affärsöversikten, bokslutet, förvaltningsöversikten och ersättningsrapporten.

Hållbarhetsrapport 2023 (med GRI-innehålllsindex)
Samhällsanvarsöversikten 2022 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2021 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2020 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2019 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2018 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2017 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2016 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2015 (med GRI-innehållsindex)
CSR-rapport 2014 + GRI-innehållsjämförelse
CSR-rapport 2013 + GRI-innehållsjämförelse
CSR-rapport 2012
CSR-rapport 2011
CSR-rapport 2010
CSR-rapport 2009

CSR-rapporter äldre än år 2008 har publicerats som en del av Lindexkoncernens årsberättelse (länken öppnas i samma fönster).