verksamhetsöversikter

Lindexkoncernen publicerar ett årligt rapporteringspaket som innehåller verksamhetsöversikten, finansiella översikten, bolagsstyrningsrapporten, ersättningsrapporten och företagsansvarsrapporten. Dessa rapporteringspaket har publicerats sedan 2015. Under tidigare år publicerades årsberättelsen och företagsansvarsrapporten samt övriga rapporter separat.

Affärsöversikten 2023
Affärsöversikten 2022
Affärsöversikten 2021
Affärsöversikten 2020
Affärsöversikten 2019
Affärsöversikten 2018
Affärsöversikten 2017
Affärsöversikten 2016
Affärsöversikten 2015
Årsberättelsen 2014
Årsberättelse 2013
Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008
Årsberättelse 2007
Årsberättelse 2006
Årsberättelse 2005

Tidigare årsberättelser kan beställas från Lindexkoncernens kommunikationsavdelning.

Det fullständiga bokslutet inkluderande noter