Fokus på kvalitet

Kvalitet och en lång livscykel är en väsentlig del av hållbarhet inom mode: när produkter används länge behöver man inte tillverka lika mycket nya kläder, vilket minskar belastningen på jordklotet och miljökonsekvenserna.  

Kvaliteten på en produkt påverkas av många aspekter från tillverkning till användning, vård och återvinning. I våra egna varumärken strävar vi efter att beakta produktens hela livscykel.  

  • Vi lyssnar på kunderna för att kunna designa produkter som behövs. 
  • Våra egna mallmästare ansvarar för produkternas storlek och passform, och det finns ett brett urval storlekar i vårt sortiment.
  • Vi har ett nära samarbete med våra varuleverantörer genom hela produktionsprocessen.
  • Kunden kan lita på kvaliteten: vi ser till att till exempel samma bas-t-skjorta alltid är lika slitstark utan kvalitetsvariationer. 
  • Vi väljer högklassiga material, som bevarar sin stil och tål användning. Vi använder en hel del naturmaterial som håller länge och tilltalar våra kunder. Då används produkterna längre. 
  • Vi går noggrant igenom detaljerna för att erbjuda produkter med ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.  
  • Vi samarbetar med omsorgsfullt utvalda leverantörer och satsar på långvariga partnerskap. Information om fabrikerna finns på vår webbplats. 
  • Vi iakttar EU-bestämmelser och faktorer som påverkar produktsäkerheten. 
  • Vi ger kunderna instruktioner för underhåll, vård och tvätt av produkter för att de ska hålla så länge som möjligt.