Hållbarhet styr egna varumärken

Stockmanns mål är att inspirera kunder med produkter som beaktar hållbarhetsperspektivet till exempel i material och design samt att tillhandahålla tjänster som gör att produkterna håller länge och kan modifieras.  

Stockmann har flera varumärken, i vars tillverkning vi beaktar hela livscykelns hållbarhet från design till återvinning.  

Utöver högklassiga, tidlösa och slitstarka produkter satsar vi på att förlänga produkternas livscykel genom att bland annat tillhandahålla skräddar- tvätteri- och skomakartjänster samt modeservice som hjälper kunder att skapa en personlig och hållbar stil. 

design from finland

Stockmanns egna varumärken har beviljats märket Design from Finland, vilket signalerar högklassig inhemsk kompetens och avancerad design. Utöver inhemskt ursprung utgörs kriterierna av Stockmanns investeringar i finländsk design. 

stockmanns egna varumärken

Läs mer om våra egna varumärken (på finska).