Visselblåsartjänst

Bolaget har en anmälningskanal (whistleblowingchannel) som upprätthålls av en utomstående leverantör och som personalen, samarbetspartner och andra intressenter kan använda för att anonymt rapportera om brott eller misstankar om brott mot koncernens verksamhetsprinciper eller andra instruktioner.

Personalen kan anmäla sina misstankar även till sin chef, enhetens säkerhetschef, koncernens direktörer, avdelningen för lagärenden eller den interna revisionen.

Alla anmälningar tas allvarligt och de behandlas konfidentiellt. Avvikelser rapporteras till den interna revisionen och till direktören för juridiska ärenden.

Läs mer om vår visselblåsningtjänst i instruktionerna gällande anmälningstjänsten. Om du avser lämna en anmälan ber vi dig att först ta del av instruktionerna gällande anmälningstjänsten.

Till Lindex Groups visselblåsartjänst (länken öppnas på en ny sida).