lindexkoncernens donationspolicy

Som en del av sitt CSR-arbete kan Lindexkoncernen göra donationer till icke-vinstdrivande allmännyttiga organisationer som finansierar allmänbildning, kultur, forskning och andra samhälleliga projekt i Lindexkoncernens verksamhetsländer.

Välgörenhetsarbetet styrs av donationspraxis. Dessutom kan koncernens affärsenheter stödja allmännyttiga projekt i anslutning till sina kommersiella kampanjer.

Lindexkoncernen beviljar i huvudsak inte småskaliga donationer, såsom lotterivinster, stödannonser eller produktdonationer.

Kontaktuppgifter för ansökan om donationer finns bland våra kontaktuppgifter (länken öppnas på samma flik).