Kategori: Börsmeddelande

Visa tidsperiodSökfras

Lindexkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2024

Insiderinformation, resultatvarning: Lindexkoncernen sänker sin omsättningsprognos för 2024 p.g.a. volatiliteten på modemarknaden, prognosen oförändrad för det justerade rörelseresultatet

Henrik Henriksson har utnämnts till Lindexkoncernens ekonomidirektör

Lindex nya aktier registrerade i handelsregistret

Anmälan om ändring av ägar- och röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Lindex har fattat beslut om en riktad emission av 2 599 852 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

Förändring i Lindex Group Abp:s koncernledningsgrupp

Lindexkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2024

Förändring i Lindex Group Abp:s koncernledningsgrupp

Stockmann Oyj Abp:s nya företagsnamn Lindex Group Oyj har registrerats i det finska handelsregistret

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Stockmanns verksamhetsberättelse och bokslut 2023 har publicerats

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2023

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 307 489 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Stockmanns resultatinformation och ordinarie bolagsstämma år 2024

Stockmannkoncernen offentliggör uppdaterade strategier och nya finansiella mål för Lindex- och Stockmanndivisionerna

Insiderinformation, resultatvarning: Stockmann uppdaterar sin resultatprognos för år 2023 gällande utvecklingen av koncernens omsättning och höjer prognosen för det justerade rörelseresultatet

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ehnbåge Susanne

Stockmannkoncernens Ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2023

Insiderinformation: Stockmann inleder en strategisk utvärdering; överväger ett namnbyte för koncernen till Lindex Group och utreder strategiska alternativ för varuhusverksamheten

Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2023

Insiderinformation, resultatvarning: Stockmannkoncernen sänker sin resultatprognos för 2023 beträffande omsättningen pga. valutakursinverkan och höjer prognosen för det justerade rörelseresultatet

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 2 835 349 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering