Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Nya medlemmar i Lindex styrelse

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Förändring till aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Korrigering: Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Formandet av det nya Stockmann framskrider – bolaget accelererar sina effektiveringsåtgärder och utser en ny ledningsgrupp

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

LINDEX FÅR NY STYRELSE

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för den 1 januari – 31 mars 2020

Förändringar i Stockmanns ledningsgrupp och organisationsstruktur

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2016

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Ändringar i Stockmanns ledning

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2014

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2014

Utnämningar i Stockmanns ledning