Stockmanndivisionen

Stockmann är ett detaljhandelsföretag med flera kanaler. Företaget fokuserar på dagliga och lyxiga mode-, skönhets- och hushållsprodukter. I Baltikum omfattar Stockmanns sortiment dessutom högklassiga livsmedel. Stockmann har sammanlagt 8 varuhus i Finland och Baltikum samt nätbutiken stockmann.com.

Stockmanns viktigaste mål är att aktivt utveckla sin operativa modell som baserar sig på flera kanaler – kunderna väljer var, hur och när de shoppar hos oss.

Stockmann är känt för sina högklassiga varuhus. Stockmann har ett stort sortiment av lyxiga och förmånligare högklassiga varumärken. Företaget tillverkar ca 15 procent av de sålda produkterna under varumärken såsom NOOM, A+more, Cap HornBogi, Casa Stockmann och Villa Stockmann.

Dessutom erbjuder Stockmann mångsidiga samarbetsmöjligheter för såväl företag som varumärken. Samarbetsformerna omfattar bland annat shop-in-shop-partnerskap, vilket innebär att företaget säljer sina varor eller tjänster i Stockmannvaruhusens lokaler. Samarbetet kan också gå ut på köpt synlighet på varuhusen och i Stockmanns egna medier, såsom Stockmann Magazine. Läs mer om våra partnerskapsalternativ här.

Ta del av Stockmanns utbud och gör inköp (länken öppnas på en ny flik).

Stockmanndivisionen 2023 i siffror

 • Ca 1,4 miljoner kunder
 • 8 varuhus och en nätbutik i
 • 3 länder
 • Över 87 000 MyStockmann-medlemmar
 • Omsättning 318,5 miljoner euro år 2023

Stockmanns strategi och finansiella mål

Publicerat den 13 november 2023

Stockmanndivisionens kundfokuserade strategi bygger på Stockmanns syfte, att vara en marknadsplats för ett bra liv. Målet är att uppnå en lönsam och hållbar tillväxt.

Divisionens tre viktigaste strategiska mål är att:

 • Utveckla sortimentet: Stockmanndivisionen stärker ytterligare sin ställning inom kategorierna premium och lyx, och introducerar samtidigt nya varumärken, kompletterande produktkategorier och tjänster samt stärker hållbarheten i sortimentet. Varuhuset i Helsingfors har en central roll i detta.
 • Utöka och tillvarata den lojala stamkundkretsen: Stockmann fortsätter att utveckla sitt stamkundsprogram för att ytterligare aktivera sina 1,4 miljoner stamkunder, där kompetenser inom data och personalisering kommer utvecklas ytterligare.
 • Säkerställa en smidig omnikanal-kundupplevelse: Stockmann säkerställer en sömlös omnikanal-kundupplevelse genom att utveckla sina varuhus, driva på e-handeln samt investera i digitalisering och automation.

Stockmanndivisionens finansiella mål är:

 • En omsättningstillväxt i enlighet med marknadstillväxten* på medellång sikt
 • Ett positivt fritt kassaflöde påmedellång sikt.
 • En justerad rörelsemarginal på 5 % påmedellång sikt.

* Stockmanns målmarknad i Finland, Lettland och Estland inklusive kategorierna mode, skönhet och hem

Stockmanns värderingar

Fokus på kunden

Jag förstår, inspirerar och löser.

agera modigt

Jag vågar, förnyar och beslutar.

vi Samarbetar

Jag bryr mig, deltar och uppnår.

Hållbarhet inom stockmanndivisionen

Stockmanndivisionen arbetar målmedvetet för att uppnå hållbarhetsmålen och utveckla verksamheten. Som en mode- och varuhusaktör innehar Stockmann en central roll i främjandet av modeller som stöder en hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. 

Läs mer om Stockmanns partnerskapsmöjligheter

Stockmanns varuhus och medier erbjuder ditt varumärke effektiva och unika synlighetsalternativ.