Företagsförvärv och avyttringar

2022
Stockmann sålde sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum till pensionsförsäkraren Keva den 7 april 2022 och fortsätter sin varuhusverksamhet med ett långt återhyrningsavtal.

2021
Stockmann sålde sina varuhusfastigheter i Tallinn och Riga till Viru Keemia Grupp (VKG) den 29 december 2021 och ingick långa återhyrningsavtal.

2019
Stockmann sålde sin fastighet Nevsky Centre i S:t Petersburg till PPF Real Estate den 24 januari 2019.

2018
Stockmann sålde sin fastighet Bokhuset i Helsingfors centrum till AEW Europe City Retail Fund den 24 maj 2018.

2017
Stockmann sålde Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppens andelsaffärer den 31 december 2017.

2016
Stockmann sålde den 1 februari 2016 sin varuhusverksamhet i Ryssland till Reviva Holdings Limited. Reviva köpte 100 procent av AO Stockmann, som är Stockmann Oyj Abp:s ryska dotterbolag, och tog över verksamheten i alla sju varuhus i Ryssland.

Stockmann undertecknade ett avtal om att sälja Hobby Halls affärsverksamhet till finska SGN Group. Affären förverkligades den 31 december 2016 och affärsverksamheten överflyttades den 1 januari 2017

2015
Stockmann undertecknade en avsiktsförklaring om att via en management buyout-affär sälja sitt dotterbolag Seppälä Oy till Seppäläs nuvarande verkställande direktör Eveliina Melentjeff och hennes make Timo Melentjeff. Affären verkställdes den 1 april 2015 och den gällde Seppäläs 82 butiker i Finland och 20 butiker i Estland.

Stockmann undertecknade en avsiktsförklaring om försäljningen av Akademiska Bokhandelns affärsverksamhet till det svenska mediabolaget Bonnier Books AB.  Affären förverkligades i enlighet med avsiktsförklaringen, och överföringen av affärsverksamheten inträffade den 1 oktober 2015.

2013
Stockmann sålde sitt dotterbolag Z-Fashion Finland som handhade fyra ZARA-franchisebutiker i Finland till varumärkets spanska ägare Inditex. 

2009
Stockmann sålde sitt aktiestocken i sitt dotterbolag Kiinteistö Oy Mannerheimintien Pysäköintilaitos till Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Samtidigt kom man överens om ett återhyresavtal enligt vilket Stockmann fortsätter Helsingforsvaruhusets parkeringsanläggningsverksamhet med hjälp av en utomstående operator.

2008
Stockmann sålde stamkundskontonas finansieringsverksamhet till Nordea Finans Finland Ab.

2007
Stockmann förvärvade 98 % av aktierna i det svenska börsbolaget AB Lindex (publ) genom ett offentligt uppköpserbjudande. Stockmann inledde i december 2007 ett inlösenförfarande i syfte att förvärva de resterande Lindexaktierna. Inlösenförfarandet fulländades under år 2009, varefter Lindex blev en underkoncern som till 100 % ägs av Stockmann.

2006
Stockmann sålde sitt dotterbolags Stockmann Auto Oy Ab:s aktiestock till Veho Group Oy Ab, Stockmann Autos Vokswagen-Audi-affärsverksamhet till Kesko Abp:s dotterbolag Helsingin VV-Auto Oy samt Ford-affärsverksamheten i Åbo och Esbo till Maan Auto-koncernen som ägs av SOK.

Hela aktiestocken i Stockmanns dotterbolag ZAO Stockmann-Krasnoselskaja som bedriver Zara-affärsverksamhet i Ryssland, såldes till Zara-brandets ägare, den spanska Inditexgruppen.

1999
Stockmann sålde Sestos affärsverksamhet som idkade dagligvaruhandel till Wihuri Oy:s dotterbolag Ruokamarkkinat Oy. Därutöver såldes de fastigheter och övriga affärslokaler som anslöt sig till Sestos affärsverksamhet till Ömsesidiga försäkringsbolaget Varma-Sampo. Den sålda enheten bestod av 13 dagligvaruhandelsbutiker och 6 hypermarketar.

Stockmanns historia

Stockmann grundades av Heinrich Georg Franz Stockmann (1825–1906), som kom från Lybeck till Finland och tog över Notsjö glasbruks butik i Helsingfors den 1 februari 1862. Klicka på länken nedan för att läsa mer om Stockmanns historia.