Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Karppinen Timo

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Neuwald Roland

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Williams Harriet

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Björkman Stefan

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stone Tracy

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Pohjonen Sari

KORRIGERING: Insiderinformation: Susanne Ehnbåge har utnämnts till Stockmannkoncernens verkställande direktör

Susanne Ehnbåge har utnämnts till Stockmannkoncernens verkställande direktör

Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–31.3.2023

Fotografiska debuterar i Finland och startar unikt samarbete med Stockmann

Publicering av Stockmanns ledningens delårsredogörelse för januari­–mars 2023

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Stockmannkoncernens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 har publicerats

Stockmanns bokslut 2022 har publicerats

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2022

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2022

Stockmann förnyar varuhuset i Helsingfors centrum – arbetet börjar på barnavdelningen

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; avtal om hur man utövar rösträtt avseende aktier i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; avtal om hur man utövar rösträtt avseende aktier i Stockmann

Stockmanns resultatinformation och ordinarie bolagsstämma år 2023

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ehnbåge Susanne

Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen