Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.9.2010

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.6.2010

STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.9.2009

ÖKANDE AV STOCKMANNS ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

STOCKMANNS NYA A-SERIES AKTIER OCH B-SERIES AKTIER REGISTRERADE

STOCKMANNS RIKTADE EMISSION OM 96,0 MILJONER EURO TILL HTT HOLDING OY AB, SOM ÄGS AV SLÄKTEN HARTWALL, OCH EMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING AV HÖGST 44,9 MILJONER EURO FÖR SAMTLIGA AKTIEÄGARE

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 17.3.2009

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2008

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2008

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2008

NYA A-SERIENS AKTIER OCH B-SERIENS AKTIER REGISTRERADE

NYA A-SERIENS AKTIER REGISTRERADE; GODKÄNNANDE AV KONVERTERING OCH TECKNING AV RESTERANDE A-SERIENS AKTIER SAMT ALLA B-SERIENS AKTIER I DEN RIKTADE EMISSIONEN I STOCKMANN OYJ ABP

GODKÄNNANDE AV TECKNINGAR AV A-SERIENS AKTIER SOM SKALL KONVERTERAS TILL B-SERIENS AKTIER I DEN RIKTADE EMISSIONEN I STOCKMANN OYJ ABP

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 18.3.2008

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.3.2006STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 21.3.2006

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2004

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.9.2004

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.6.2004

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 31.3.2004

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.9.2003

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.6.2003

Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2021